Pressmeddelande -

Utvecklingen i tjänstesektorn

Nu på måndag presenterar Almegas chefekonom Lena Hagman tjänsteindikatorn som belyser utvecklingen i den privata tjänstesektorn.

Tid: måndag 1 december 2008, kl. 10.00
Plats: Tjänsteföretagens hus, Almega, Sturegatan 11, Stockholm
Tjänsteindikatorn är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser den sammantagna utvecklingen i den växande privata tjänstesektorn. Tjänsteindikatorn består av ett antal delindikatorer som mäter efterfrågan, produktion, företagens anställningsbehov och priser i olika branscher.

Tjänsteindikatorn har ett högt prognosvärde för den faktiska utvecklingen av såväl produktion som priser och arbetsmarknad. Den är snabb och tillförlitlig signal på konjunkturförändringar i branscher som tillsammans utgör drygt 40 procent av Sveriges BNP.

För mer information:
http://www.almega.se/

Lena Hagman
chefekonom Almega
tel. 08-762 69 61
mobil. 076-108 82 51

Anders Broberg
presschef Almega
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 9 200 medlemsföretag med sammanlagt 420 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Ämnen

  • Arbetsliv

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040

Relaterade event