Pressmeddelande -

Välkommen skatteutredning

Regeringens ansträngningar för att förbättra företagens villkor i Sverige välkomnas av Almega. Direktiven för utredningen om företagsbeskattning pekar i rätt riktning.

Direktiven för en utredning om företagsbeskattningen presenterades den 13 januari av Regeringen. Utredningen ska hanteras av Finansdepartementet.

- Det är mycket positivt att regeringen slår fast att man strävar efter ett dynamiskt och innovativt företagsklimat, och att man vill möta den strukturomvandling som Sverige går igenom, säger Ulf Lindberg som är näringspolitisk chef på Almega.

Från Almegas sida vill han särskilt framhålla direktivets skrivningar om att förbättra möjligheterna till skatteavdrag för forskning och utveckling, som inte minst är av stor betydelse för en innovativ och växande tjänstesektor. Ulf Lindberg ser det också som positivt att regeringen vill ha lättnader för riskkapital och eget investerat kapital. Också det av stor betydelse för nya och växande branscher.

Ulf Lindberg och Almega betonar att utredningen är mycket välkommen, och att han gärna ser ett liknande initiativ för en skattereform som omfattar inkomstbeskattningen.   

För ytterligare information

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tfn 070 345 69 51

David Wästberg
presschef
tfn 070-345 68 59

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • almega
  • skatter
  • företagsbeskattning

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040