Pressmeddelande -

Världsbäst på välfärdsföretagande – Sveriges nästa exportsuccé?

I en nära framtid kan just välfärdstjänster inom vård-skola-omsorg utgöra en betydande del av den Svenska exporten. Potentialen är enorm samtidigt som vi har en lång väg kvar att gå innan svenska välfärdstjänster kan vara bli den exportsuccén den har möjlighet att vara.  Med en väl utbyggd välfärd inom vård-skola-omsorg finns det idag bra kunskap i Sverige om hur man driver effektiv och lönsam verksamhet. Detta kan exporteras till andra länder.

– I takt med att allt fler länder runt om i välden inser att det behövs stora satsningar inom vård-skola-omsorg är det också flera som vänder blickarna mot Sverige. Nu är det inte bara vårt sätt att organisera välfärdstjänsterna som intresserar utan också de privata producenter som vuxit fram under de senaste åren. Vårt försprång gör att svenska välfärdsföretag har alla möjligheter att bli stora koncerner inom sina områden. Det är rätt troligt att vi kommer se ett par företag inom de här branscherna som växer och blir stora globala koncerner, säger Ulf Lindberg näringspolitisk chef Almega.

Almega har samlat några av de ledande svenska välfärdsföretagarna, fackföreningsrepresentanter och politiker för att diskutera vad vi kan göra för att underlätta för svenska välfärdsföretag att expandera internationellt. I samband med seminariet presenteras ett positionpaper med förslag på åtgärder för att lägga grunden för en ökande export av välfärdstjänster.

Seminariedeltagare:

Thomas Berglund, Capio
Annelie Nordström, ordförande Kommunal
Solveig Sunnebo, Helianthus AB
Björn Druse, Mando AB
Anders Hultin, Pearson Education School Improvement
Jan Dahlqvist Polaris
Jessica Polfjärd, riksdagsledamot, moderaterna
Robert Noord, oppositionsråd i Haninge, socialdemokraterna
Håkan Bryngelson, ordförande Almega
Teresa Jonek, Almega

 

Tid: onsdag 6 juli, klockan 13:00 – 14:30
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Spegelsalen

 

För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tfn. 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
tfn. 070-345 68 59

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.

Kontakter

David Wästberg

Opinion och påverkan 08-762 68 59