Pressmeddelande -

Valfrihetslagen behöver utvidgas

- Valfrihetslagen behöver utvidgas till att gälla en mängd andra områden, exempelvis arbetsförmedling, exportrådgivning och SFI-undervisning för nyanlända flyktingar, sa Ulf Lindberg, näringspolitisk chef för Almega, inför riksdagsdebatten om Lagen om Valfrihet.

I rapporten "Valfrihet skapar nya värden i välfärden - en kartläggning över kundvalssystem i Sverige" redovisar Almega de kundvalssystem som redan idag finns i kommuner och landsting, samt de områden som borde införa kundvalssystem.
- Valfrihetslagen är efterlängtad. Kundvalssystem innebär inte bara rätten att välja utan också till ökat inflytande för medborgarna, höjd kvalitet i verksamheterna, ökad tillgänglighet till tjänsterna, och ökad effektivtet, säger Ulf Lindberg.

Från tjänsteföretag finns ett stort intresse för valfrihetssystem. Jämfört med traditionell upphandling har valfrihetssystem många fördelar. Kundval ger ökad långsiktighet och skärpt fokus på kvalitet, inte minst i form av kontinuitet i relation till brukaren. Dessutom blir det lättare att starta nya företag för att säkerställa en mångfald av utförare jämfört med ett upphandlingsförfarande.

System som baseras på auktorisation, det vill säga godkännande, skapar stabila affärsvillkor, vilket är gynnsamt för nyföretagande inom välfärdssektorn och därmed för de berörda medborgarna.

Valfrihetssystem kan omsätta 450 miljarder kronor
Om kundvalssystem skulle tillämpas fullt ut i hela landet skulle det motsvara två tredjedelar av all verksamhet i kommuner och landsting. Inkluderas även staten skulle valfrihetssystemen kunna omsätta upp emot 450 miljarder kronor per år i dagens penningvärde. Tillsammans omsätter kommuner och landsting drygt 600 miljarder kronor netto.

- Alla ministrar borde omgående ta till sig lagen och anpassa den för sitt ansvarsområde. Det skulle inleda en efterlängtad valfrihetsrevolution som tillmötesgår medborgarnas krav och samtidigt skapar tillväxt då privata utförare kan utveckla sina tjänster, säger Ulf Lindberg.

Exempel på områden som lagen skulle kunna anpassas för är musikskola och annan kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga, vuxenutbildning, missbruksvård, insatser för arbete och försörjning, hörapparater och diabetesvård, specialistvården för ätstörningar, arbetsförmedling, tjänster för nyanlända flyktingar såsom SFI, och rådgivning och service till företag.

Valfrihetssystem enligt den föreslagna lagen är ett alternativ till upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster.

Propositionen 2008/09:29 finns på:
http://regeringen.se/sb/d/108/a/112556

För mer information:
www.almega.se

Stefan Holm
valfrihets- och upphandlingssansvarig Almega
tel. 08-762 68 11
mobil. 070-345 68 11

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Anders Broberg
presschef Almega
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 8 900 medlemsföretag med sammanlagt 400 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Ämnen

  • Arbetsliv

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040