Pressmeddelande -

Vi kan göra skillnad i arbetsmarknadsintegrationen

”Samma villkor och lika möjligheter att få ett arbete måste gälla alla människor som bor i Sverige.” Så skriver justitiedepartementet i ett pressmeddelande i samband med presentationen av budgetpropositionen för en dryg vecka sedan. Ändå ignorerar regeringen bemanningsföretagens erfarenhet och kompetens av integration och satsar istället på konstgjorda jobb. Inom integrationsområdet finns det i propositionen en rad förslag och skrivningar som är direkt hämtade från rapporten ”Öppna dörrar – sänkta trösklar” som Svenskt Näringsliv har arbetat fram tillsammans med representanter från regeringskansliet. – Det är bra att man från regeringens sida väljer att lyssna direkt på näringslivet för att åstadkomma förändringar i en hittills misslyckad politik för arbetsmarknadsintegration, säger Eva Östling Ollén, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega. – Men man kan göra mycket mer för att underlätta för utlandsfödda att få riktiga jobb i Sverige. Bemanningsbranschen har under lång tid arbetat framgångsrikt med integration av invandrare på den svenska arbetsmarknaden. Vår styrka är att vi hyr ut kompetens, inte ett namn, vilket gör att vi kommer förbi eventuella barriärer i företagen. Vi kan vara en del av lösningen för att få in invandrare på arbetsmarknaden och vi kan öppna dörren till fasta jobb, fortsätter Eva Östling Ollén. Regeringen har bland annat öronmärkt 50 miljoner kronor under 2005 för arbetsplatsförlagd yrkesbedömning och så kallade ”prova på platser” för personer utan eller med begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv. Syftet är att de som kommer till Sverige med utbildning eller yrkeserfarenhet från ett annat land, lättare ska kunna visa upp sina kunskaper och sin kompetens. – Det är synd att man i detta läge inte bättre utnyttjar bemanningsbranschen utan ger Arbetsmarknadsverket i uppdrag att sjösätta de här ”prova på platserna”. Vår erfarenhet av arbetsmarknadsintegration är väl dokumenterad i konkreta resultat och vi vet att våra medlemsföretag gör skillnad på arbetsmarknaden, inte minst när det gäller integration. Det är dags att regeringen slutar ignorera en hel bransch med kunskap och kompetens på det här området och vågar tänka nytt, avslutar Eva Östling Ollén. För ytterligare information kontakta: Eva Östling Ollén,Förbundsdirektör Bemanningsföretagen inom Almega Mobil: 070-345 69 68 e-mail: eva.ostlingollen@almega.se Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människors enbart efter kunskaper och kompetens. Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Bemanningsföretagen erbjuder tillsammans med LO och HTF medlemsföretagen att ansöka om auktorisation. Auktorisationen är en garanti för kunderna att den leverantör de anlitar är seriös och följer lagar och regler.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040