Pressmeddelande -

Vd för Almi Invest

Som ansvarig för Almi-koncernens riskkapitalverksamhet och som vd för Almi Invest AB har Jan Bengtsson anställts.
Jan Bengtsson kommer närmast från en egen konsultverksamhet med inriktning på riskkapitalbolag. Konsultverksamheten har huvudsakligen bestått i att, på uppdrag från ett antal riskkapitalbolag, fungera som coach till ledning och styrelse i ett flertal portföljbolag. Före det var Jan Bengtsson partner samt investment manager och CFO för BrainHeart Venture Capital. Med bas på Guernsey ansvarade han för att sätta upp den utländska riskkapitalfonden.

Almi Invest är moderbolag i en koncern med regionala riskkapitalbolag som startas av Almi Företagspartner tillsammans med regionala aktörer. Ambitionen är att bilda åtta regionala dotterbolag till Almi Invest som täcker hela Sverige. Den totala kapitalbasen beräknas bli ca 1 miljard kronor. Hittills har beslut fattats att bilda fem regionala riskkapitalbolag som omfattar 16 län. De första regionala riskkapitalbolagen beräknas starta sin verksamhet under första kvartalet 2009.

- Det råder idag brist på riskkapital till små och medelstora företag och den rådande situationen på de finansiella marknaderna gör inte saken bättre. Vi har nu tagit ytterligare ett steg på vägen mot att etablera det nya riskkapitalbolaget och jag är mycket glad över rekryteringen av Jan Bengtsson som vd för ALMI Invest, säger Anna Hallberg vice vd för Almi Företagspartner i en kommentar

Jan Bengtsson började sin anställning den 1 november.

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Almi Företagspartner
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 19 regionala bolag.
ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.

Kontakter

Maria Kessling

Presskontakt Head of Communications Almi Invest + 46 76-880 88 10

HK Lars Mårdbrant

Presskontakt Kommunikationsdirektör Almi Företagspartner Koncern 070-314 34 34