Pressmeddelande -

Svenskt innovationsföretag erövrar världsmarknaden

På fem år har det Stockholmsbaserade innovationsföretaget Silex vuxit från noll till 75 Mkr i omsättning och ett 50-tal anställda. Bolaget har också knutit till sig nio av de främsta forskarna inom området mikroelektromekaniska system, s.k. MEMS. Silex är en högteknologisk mekanisk verkstad på mikronivå, som arbetar med kisel som bas för att bygga högteknologiska lösningar inom it, telefoni, bioteknik och medicin. Man finner de lösningar som de stora multinationella jättarna behöver för att utveckla sina produkter. – Vi är ett bra exempel på hur svensk högteknologisk forskning kan bli världsunika affärslösningar, säger VD Jan Nerdal. Vår snabba utveckling hade inte kunnat åstadkommas utan den riskvilliga finansiering som Almi Stockholm bidragit med. Snabb tillväxt i omsättning och antal anställda Företaget har idag ett 70-tal olika produkter och en handfull egna patent. Det finns bara ett fåtal bolag i världen som arbetar inom Silex tekniknisch. Den internationella marknaden är därför oerhört het för bolaget. Redan idag är hälften av bolagets omsättning i USA. Om ett antal år räknar man med en omsättning på ca 200-300 Mkr och ett 100-tal anställda. En börsnotering om 3-4 är heller inte orealistisk då företagets utveckling kräver mer kapital. Allt från vardagsprylar till livräddande tekniker Silex har utvecklat applikationer som används inom en rad områden allt från vardagsföremål till tekniker som handlar om liv eller död. Genom Silex kiselbaserade mikrochips kan man utveckla mikrofonen i mobiltelefonen och därmed göra den mycket mindre än idag. Tekniken införs nu av de stora mobiljättarna i världen. Genom en elektromekanisk sensor kan man avläsa blodådrornas status för att snabbt varna för livshotande förändringar. En applikation kan utveckla DNA-analyser, som öppnar helt nya användningsområden. Inom telekommunikation tillverkar Silex optiska spegelmatriser som kommunicerar via ljusstrålar från fiber till fiber. Den tekniken kan revolutionera den framtida kommunikationen som bygger på fiberkablar bland annat. Dessutom kan man finna Silex produkter i laserjetskrivare och apparatur för oljeletning. Användningsområdena är obegränsade. Tillväxtfinansiering från Almi Stockholm - Vi tillverkar på uppdrag bland annat från de riktigt stora bolagen, som idag inte har vår specialkunskap att finna snabba lösningar, säger Jan Nerdal. Att vara först på marknaden är en enorm fördel och nödvändigt för att klara konkurrensen. Silex är med andra ord hightechindustrins verktyg att ligga i framkant. Almi Stockholm har agerat som rådgivare i samband med bolagets finansiering och ställt upp med ett tillväxtlån som möjliggjort Silex fortsatta expansion. Man har också fått kapital från riskkapitalbolag samt medel från Vinnovas program Forska och Väx. Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling och rådgivning. Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar. Stockholm den 4 april 2006 För ytterligare information: Jan Nerdal, VD Silex Microsystems AB, tel. 08 580 249 03, mobil: 070 732 31 17 Tomas Ekdahl, finansieringskonsult, tel. 08-458 14 14, mobil 070-586 80 43

Ämnen

  • Företagande