Pressmeddelande -

Det dricks mindre alkohol på svenska arbetsplatser

(2008-05-13) Svenskar dricker mindre alkohol i jobbrelaterade sammanhang trots att alkoholkonsumtionen ökar i allmänhet. En grupp sticker ut: välutbildade och privatanställda män i åldern 30-49 i Stockholm dricker mer i jobbrelaterade sammanhang än andra. Detta visar en färsk Sifo-undersökning som presenterades på ett seminarium arrangerat av Alna Sverige på tisdagen.

På seminariet deltog förutom Alna Sveriges VD, Kerstin Redig även folkhälsoministern Maria Larsson och Mats Hulth, VD Sveriges Hotell & Restaurangföretagare.

Undersökningen* visar på flertalet positiva nyheter för Alna Sverige som aktivt arbetar med samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare för att förebygga alkoholens och andra drogers skadeverkningar.

Endast en mindre grupp dricker alkohol i anslutning till jobbet mer än en gång i månaden och flertalet bjuds allt mer sällan på alkohol i jobbsammanhang. En tredjedel av de svarande uppger att det bjuds mer sällan på alkohol idag än för tio år sedan.

- Undersökningen visar att viktiga attitydförändringar har skett och att arbetsgivarna tar ansvar för en restriktiv och sund hållning till alkohol i jobbrelaterade sammanhang. Däremot innebär inte ett måttligt jobbrelaterat drickande att vi dricker mindre eller att alkoholproblemen minskat, säger Kerstin Redig, VD Alna Sverige.

Det finns två grupper som avviker från mönstret i undersökningen. Den grupp som i väsentligt högre grad dricker oftare i jobbrelaterade sammanhang är män i åldern 30-49, tjänstemän, privatanställda, storstadsbor och högskoleutbildade. Få upplever att det finns ett grupptryck att dricka alkohol i jobbsammanhang, men gruppen unga kvinnor i åldern 18-29 år upplever i större grad att det finns ett grupptryck.

På seminariet utsågs också 2007 års Alna-företag. Det vinnande företaget ska arbeta med alkohol- och drogfrågor på tre nivåer, såväl förebyggande som tidiga insatser och rehabilitering. Vinnare av utmärkelsen Årets Alna-företag går till Arriva Skandinavien A/S. Företaget är en av Europas största leverantör av kollektivtrafik och har cirka 5000 anställda i Danmark och Sverige.

Arriva Skandinavien A/S får priset för att de har infört en utomordentlig och väl genomarbetad alkohol- och drogpolicy i en bransch som ställer mycket höga krav på bland annat säkerhet. Alkolås har monterats i nya bussar och även i tåg med leverans från 2009. Arriva har även genomfört ett omfattande utbildningsprogram i samband med införandet av den nu aktuella alkohol- och drogpolicyn.

- Vi är väldigt stolta att som första kollektivtrafikföretag utnämnas till Årets Alna-företag. Priset visar att vi är på rätt väg i vårt arbete mot alkohol och droger på arbetsplatsen. Säkerhet har alltid högsta prioritet hos Arriva och därför är arbetet mot alkohol och droger på arbetsplatsen av största vikt, säger Bengt Eriksson, Arbetsmiljökonsulent/Work Environment manager, Arriva Skandinavien.

Övriga upplysningar lämnas av: Ingela Eriksson, informationsansvarig, Alna Sverige, 070-776 44 50,

e-post: ingela.eriksson@alna.se eller Jan-Eric Boström, styrelseordförande Alna Sverige, 070-699 00 01 och Bengt Eriksson, Arriva Skandinavien A/S, arbetsmiljökonsulent, +46 705 52 58 67, e-post: bengt.eriksson@arriva.dk.

*Om undersökningen: Sifo Research International har på uppdrag av Alna genomfört 1124 slumpvis utvalda svenskar över 18 år. Undersökningen genomfördes som telefonintervjuer 22 - 28 april 2008.

*Om Årets Alna - företag: Juryn består av ledamöter från LO, TCO, Svenskt Näringsliv och Alnas ledning. Kontaktperson på Arriva: Bengt Eriksson + 46 (0) 705 52 58 67

Fakta om Alna : Sedan 1961 har Alna haft uppdrag från de centrala parterna på arbetsmarknaden att genom samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare förebygga alkoholens och andra drogers skadeverkningar. Alla arbetsplatser kan bli medlemmar och kunder hos Alna Sverige. Idag har Alna fler än 670 medlemmar, stora och små företag, verksamheter och organisationer. Några är bland Sveriges största arbetsplatser.

Alna är rikstäckande och arbetar för att:

frågan om alkoholens och drogers inverkan på arbetslivet hålls levande Alna-metoden vidareutvecklas och kvalitetssäkraskunskapen om det främjande och förebyggande arbetet prioriterasstödja strategiskt och systematiskt arbetsmiljöarbete inom områdetfrämja nätverk inom området

I Alnas förebyggande arbete genomför och samordnar man utbildning och information på arbetsplatserna och bidrar till att öka kunskaperna, stimulera till en öppen dialog samt att förbättra rehabiliteringsinsatserna. Alna är experter inom området och konsulterna har hög pedagogisk, psykologisk och arbetsrättslig kompetens.

Samarbetet med arbetsmarknadens parter har sedan starten varit en av grundpelarna i Alnas verksamhet. Svenskt Näringsliv, LO, TCO, SACO, SKL (Sveriges Kommuner och landsting), KFO (Kooperationens arbetsgivarorganisation) och IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer) är huvudmän. Eftersom Alnas arbete gynnar folkhälsan har även flera myndigheter engagerat sig i Alna.

Ämnen

  • Arbetsmiljö