Pressmeddelande -

Biologiskt system från Alnarp reducerar läkemedelsrester

Alnarp Cleanwater Technology AB har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört en forskningsstudie där Alnarp Cleanwaters system för rening av enskilda avlopp ”ACT Natural” utvärderats avseende systemets förmåga att reducera läkemedelsrester. Studien som finansierats av statliga Vinnova visar tydligt att för de flesta av de testade substanserna blir reduktionen bättre, t.o.m betydligt bättre, än ett genomsnitt av fyra kommunala reningsverk.

Alnarp Cleanwater har tagit fram ett biologiskt och kretsloppsanpassat system för alla de som inte kan ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Systemet som kallas ACT Natural™ är långtidstestat av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik och klarar de högsta skyddsnivåerna i Sverige. Reningen sker med naturlig biologi istället för med kemikalier och slamgenereringen nedbringas till ett minimum. Samtidigt kan den livsviktiga fosforn återföras till det naturliga kretsloppet.

Mot bakgrund av den ökande medvetenheten om de störningar i ekosystemet som läkemedelsrester orsakar är nedbrytning av detta en fråga som hamnar alltmer i fokus. Frågan diskuteras även i EU och Schweiz är på väg att införa en lagstiftning.

”När t ex abborren exponeras för vad vi betraktat som mycket låga halter av antidepressiva läkemedel, så ändrar den beteende, lämnar sitt stim och uppträder som en gädda. Detta kan låta harmlöst men kan ställa till stor oreda i ekosystemet” säger Yngve Svensson, VD på Alnarp Cleanwater, och fortsätter ”samtidigt ser vi att vattenlevande organismer blir tvekönade och tappar sin reproduktionsförmåga p.g.a. rester från p-piller och andra östrogenbaserade preparat. Det är därför tillfredsställande att notera att inga detekterbara halter av syntetiska östrogener fanns i utlopps-vattnet.

För ett drygt år sedan fick Alnarp Cleanwater pengar av Vinnova och startade då ett samarbete med IVL.

Fil dr Hristina Bodin har lett arbetet för Alnarp Cleanwaters räkning. ”Vi har en hypotes, och som har bekräftats i andra studier gjorda i våtmarker, om att de enzymer som vattenväxter producerar kan spela en viktig roll i att bryta ned de komplexa molekyler som läkemedelsresterna består av. Detta är dock ett nytt forskningsområde så det går i dagsläget inte att säkert fastslå de exakta verkningsmekanismerna”, säger Dr Bodin som tillägger att ”det kan vara tryggt att veta att det nu finns system även för enskilda avlopp som kan reducera vissa läkemedelsrester”.


Alnarp Cleanwater Technology AB grundades 2008 och är medlem i Cleantech Inn Sweden ”Svenska landslaget i cleantech”; i Sustainable Business Hub; och finns representerat på Malmö Cleantech City. Huvudkontoret finns i anslutning till SLU i Alnarp och produktionen sker i Malmö. Representanter finns i olika delar av landet. Hittills har ett väsentligt antal system installerats, från Skåne i söder till Uppland i norr, samtidigt som några pilottester pågår utanför Sverige.

Hela rapporten finns att ladda ner på IVLs hemsida. Se länk nedan:
http://www.ivl.se/publikationer/publikationer/utvarderingavalnarpcleanwatertechnologyabsavloppsreningsanlaggningactnaturaltmmedavseendepalakemedelsrester.5.1f96676d145d7c93741a26.html 


För mer info:

Vänligen kontakta Yngve Svensson, VD i Alnarp Cleanwater, 0709-985520 eller  yngve.svensson@alnarpcleanwater.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • reduktion läkemedel
  • vattenrening
  • kretslopp
  • biologisk rening
  • enskilt avlopp

ACT Natural
- ett unikt, fullständigt kretsloppsbaserat system för avloppsrening. 

Kontakter

Lars Hultman

Presskontakt VD Företagsledning 070-5778794

Yngve Svensson

Presskontakt Senior Advisor Styrelseledamot Alnarp Cleanwater 0709 985520

Relaterat innehåll