Pressmeddelande -

INTERNATIONELLT GENOMBROTT FÖR SVENSKT BIOTEKNIKFÖRETAG

PRESSMEDDELANDE, 2010-05-10

INTERNATIONELLT GENOMBROTT FÖR SVENSKT BIOTEKNIKFÖRETAG

Akut blodförgiftning, så kallad sepsis, är ett livshotande tillstånd med hög dödlighet. Varje år drabbas åtskilliga miljoner människor och mortaliteten är 30%. Förloppet är snabbt och svårbehandlat och det är en ledande dödsorsak på intensivvårdsavdelningar. Nu finns en ny, unik behandling som tagits fram av Alteco Medical AB i Lund. Företaget startades 2002 och efter intensiv forskning och utveckling blev Alteco® LPS Adsorber CE-märkt 2005. Det är en enkel lösning som räddar liv. Den fungerar extrakorporealt, det vill säga den renar blodet utanför kroppen. Effekten bekräftas av data från kliniska studier av flera olika patientkategorier. Alteco Medical AB har patent och varumärke giltigt i alla stora länder i världen.

En patient som drabbas av akut blodförgiftning utvecklar en generell inflammatorisk reaktion som kan vara mycket allvarlig och ofta leder till organsvikt. Reaktionen orsakas av lipopolysackarid (LPS), en fettsyra som på grund av sin förmåga att framkalla allvarliga immunreaktioner är toxinklassad. Alteco® LPS Adsorber fångar upp och tar bort LPS från blodet innan det återförs.

“Produkten är kommersiellt tillgänglig sedan 2,5 år. Försäljningsutvecklingen har varit mycket positiv. Alteco Medical AB säljer sin produkt genom distributörer i ett femtontal länder. Alteco Medical AB erhöll nyligen en stororder från Ryssland, motsvarande 3 miljoner i marknadsvärde, som levereras inom kort.” säger Christer Nerme.

”Det är en tuff utmaning för ett biotechföretag att vara först på marknaden med en ny behandlingsform. En order av denna storlek är ett kvitto på allt hårt arbete vi lagt ner. Det är en viktig milstolpe som vi nu har passerat när vi fortsätter att bygga Alteco Medical AB för framtiden.” säger Jonas Jönmark, VD på Alteco Medical AB.

”Vi har utvecklat en unik produkt som räddar liv inom ett svårbehandlat sjukdomsområde. Vår behandlingsmetod kommer att sätta en ny standard för hur man behandlar svår och akut blodförgiftning över hela världen” säger Anders Althin, styrelseordförande för Alteco Medical AB.

OM CHRISTER NERME

Christer Nerme, tidigare VD vid Alteco Medical AB, stannar kvar som Senior Vice President för att ta hand om vissa länder samt ge support till ny VD.

OM JONAS JÖNMARK

Jonas Jönmark tillträdde som VD för Alteco Medical AB i april 2010. Han har tidigare arbetat med försäljning och marknadsföring inom läkemedelsindustrin. Senast som Vice President Sales för AstraZeneca Sverige, och innan dess som Nordic Sales Director vid Astellas Pharma A/S.

OM ANDERS ALTHIN

Mellan 1975-1984 var Anders Althin verksam som VD och koncernchef i det medicintekniska företaget Gambro AB. Under den tiden byggdes Gambro AB upp till en världskoncern. 1985 startade Anders Althin ett nytt medicintekniskt företag: Althin Medical AB. På bara 15 år blev Althin Medical ett stort globalt företag verksamt i alla världsdelar. År 2000 sålde Anders Althin företaget för att 2001 starta investmentbolaget ESALP Invest AB. Alteco Medical AB ingår i ESALP Invest-koncernen som ägs av Anders Althin med familj.

KONTAKT

Jonas Jönmark

Mobil: +46 (0)70 365 54 00

E-post: Jonas.Jonmark@altecomedical.com


Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • stor order
  • medicinsk teknik
  • sepsis
  • lipopolysackarid
  • blod
  • rena