Pressmeddelande -

Kommunfullmäktige i Älvdalen sänds via webbradio

Den 17 november klockan 17.00 kommer fullmäktigesam-manträdet i sessionssalen i Älvdalens kommunalhus att för första gången sändas via webbradio. Passa på att testa tekniken! Slår försöket väl ut kommer det att permanentas.

Kungörelse om sammanträde med

Älvdalens kommunfullmäktige

Älvdalens kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 17 november,kl 17 00

Sessionssalen, kommunalhuset i Älvdalen

Ärende som ska behandlas är bl a

-Budget 2009, plan 2010-2011
-Delårsbokslut för Älvdalens kommun per 2008-08-31
-Ändrade regler för förtroendemannaarvoden
-ABVA 07-allmänna bestämmelser för användande av kommunens vatten- och
avloppsledningsnät
-Taxor för tillsyn av tobaksförsäljning och försäljning av nikotinläkemedel

Föredragningslistan finns i sin helhet på kommunalkontoret i Älvdalen, lokalkontoren i Särna och Idre samt på Älvdalens kommuns hemsida.

Kl 18 00 har allmänheten möjlighet att ställa frågor till fullmäktiges
ledamöter. För att få ett så bra underbyggt svar som möjligt,
kan Du lämna in Dina frågor i förväg till kommunkansliet i Älvdalen,
tel 0251-80 206 eller skicka dem per e-post till inger.bjork@alvdalen.se .

Älvdalen 2008-11-05

K.Leo Persson

Ordf.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Dalarna

Sveriges närmaste vildmark Det andra bara drömmer om har vi i överflöd. Älvdalens kommun, "En kommun - tre riken".
I södra kommundelen delas den gamla socken mitt itu av det forsande vattnet i Österdalälven. Där ansluter också Rotälvens vatten, så södra Älvdalen kan med rätta kallas Älvriket.
Efter åtta mils resa norrut genom sjumilaskogen! kommer man till Särna, där du på skogsmuseet Lomkällan kan bekanta dig med forna tiders skogsbruk. Särna är Skogsriket.
Utför Idrefjälls branta sluttningar kan du släppa loss på skidor. Eller varför inte en stärkande sommarvistelse i Grövelsjöfjällen? Kom hit och upptäck våra tre riken, du också!
Storslaget, actionfyllt och avkopplande - den optimala kombinationen för dig som gillar natur  och friluftsliv.
Från Älvdalen i söder till Grövelsjön i norr väntar mer än 7000 km2 riktig vildmark.