Pressmeddelande -

Invigning av solvärmeanläggning på Storgatan i Vislanda

Ett gemensamt projekt mellan Allbohus Fastighets AB och Alvesta Energi är färdigtbyggt och igångkört. Allbohus Fastighets AB har genom att byta ett uttjänat tegeltak till en solvärmeanläggning skapat förnyelsebar energi i Vislanda. Som ackumulator kommer Alvesta Energi att bistå med sitt fjärrvärmenät.

Den årliga produktionen från solvärmeanläggningen beräknas uppgå till 140 000 kWh. Överskottet från anläggningen kommer att gå ut på fjärrvärmenätet och ge andra kunder i Alvesta Energis fjärrvärmenät värme.

Den 8 maj med start kl 10:00 kommer projektet att invigas. Förutom invigningen av själva anläggningen kommer det att bli utställning med tema förnyelsebart. På plats finns utställare med solvärme, solenergi, vindkraftverk (1 kW), vedpannor. Besökarna kommer att få möjlighet att prova elcyklar, elmopeder, elbilar och biogasbilar. Närproducerad mat kommer att finnas för försäljning.

 ”- Det känns bra att samarbeta i ett sådant här projekt, Det är viktigt att våga satsa på förnyelsebart när man har chansen”. Säger Lennart Lindstedt vd på Allbohus Fastighets AB.

 ”- För oss på Alvesta Energi är det en självklarhet att vara delaktig i detta projektet. Hela invigningen  kommer att andas förnyelsebart. Besökarna kommer att få se en glimt av framtiden”. Fyller Gert Bengtsson vd på Alvesta Energi  AB på med.

För mer information kontakta: Lennart Lindstedt Allbohus Fastighets AB på tel 0472 150 50 alternativt Gert Bengtsson Alvesta Energi 0472 151 96

Allbohus Fastighets AB är ett kommunägt bostadsbolag med bostäder i hela kommunen Koncernen ägs av småländska Alvesta Kommun och har 80 anställda och omsättningen 2009 uppgick till
ca 180 Mkr. För mer information: www.allbohus.se

Alvesta Energi är en kommunägd energikoncern som erbjuder leveranser av el, värme och kommunikation. Koncernen ägs av småländska Alvesta Kommun och har 22 anställda och omsättningen 2009 uppgick till ca 140 Mkr. För mer information: www.alvestaenergi.se

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • alvesta energi
  • solvärme
  • förnyelsebart
  • närproducerad mat
  • allbohus fastighets ab
  • vindkraft
  • solenergi
  • elcykel

Regioner

  • Kronoberg