Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Grönkullaskolan och Hagaskolan inför tillfälligt distansutbildning

Från och med måndag 3 maj går Grönkullaskolan och Hagaskolan i Alvesta över till distansundervisning. Anledning är en omfattande smittspridning av Covid-19 både bland elever och personal. Det finns viss möjlighet till skolbarnomsorg och fritidshem.

Information för Grönkullaskolan
Antalet konstaterade fall av covid-19 bland elever har ökat under den senaste tiden och på Grönkullaskolan finns även ett antal smittade bland personalen. Många elever uppvisar också symptom och stannar hemma eller skickas hem av skolans personal. Efter rekommendation av regionens smittskyddsläkare och i samverkan med kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska har vi kommit fram till att det lämpligaste är att övergå till distansundervisning. Åtgärden är till för att förhindra smittspridning.

Distansundervisning har redan införts för årskurs 4 - 6 samt för förskoleklassen men nu gäller det alltså hela Grönkullaskolan. Insatsen gäller den 3 - 10 maj. Sedan görs en bedömning om det går att återgå till närundervisning. Information kommer gå ut till vårdnadshavare under eftermiddagen den 10 maj.

Föräldrar som måste stanna hemma och ta hand om sitt barn på grund av att skola stängts på grund av covidutbrott kan få tillfälligt FP enligt en särskilt förordning. 
Ersättningar, sjukledighet och annan ledighet | SKR

Information för Hagaskolan

För Hagaskolans del är distansundervisningen tänkt att gälla från och med måndag 3 maj till och med måndagen den 17 maj. Studiedagen som tidigare låg den 18 maj flyttas till den 17 maj för att en lägesbedömning ska kunna göras inför en eventuell återgång till närundervisning. Information kommer gå ut till vårdnadshavare under eftermiddagen den 17 maj.

Information om skolbarnomsorg och fritidshem
Undervisning på plats och skolbarnsomsorg (fritidshem) kommer att erbjudas barn som är i behov av särskilt stöd. Även barn vars vårdnadshavare har samhällsviktiga arbeten har rätt att få skolbarnomsorg. Ansökan ska göras via e-tjänsten ”Ansökan om omsorg under pandemin” på kommunens hemsida.

/Utbildningsförvaltningen

Marit Persson, förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen
Jonas Tenje, kommunikatör. 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Jonas Tenje

Jonas Tenje

Presskontakt Kommunikatör 0472-151 92

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun
Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige