Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

22 miljoner till satsning på barn och unga i Alvesta

Alvesta kommun har beviljats medel från svenska ESF-rådet till ett projekt med mål att fler barn och unga ska fullfölja sina studier och gå ut gymnasiet med fullständiga betyg.

Projektet har beviljats nästan 12 miljoner och Avesta kommun kommer att medfinansiera projektet med 10 miljoner inom befintlig ram.

– Vi är jätteglada att vi nu kan dra i gång det här projektet. Det innebär att vi kan vidareutveckla de satsningar som vi redan idag gör på barn och unga. Projektet möjliggör att vi kan ta oss an många av de utmaningar som hela samhället står inför, så som psykisk ohälsa, skillnader i skolresultat och ojämlik hälsa, säger Ulrika Boström som är förvaltningschef för arbete och lärande.

Alvesta kommun har sökt medel från ESF-rådet för att vidareutveckla processen ”Barnens Bästa i Alvesta”. ”Barnets bästa gäller” är en arbetsprocess som samtliga kommuner i länet jobbar med för att varje barn ska få en trygg och säker uppväxt.

Arbetssättet bygger på samarbete mellan aktörer för att fler barn ska fångas upp så att rätt åtgärd kan ges så tidigt som möjligt. Ofta behöver ett barn och familjer insatser från olika håll och det kan vara svårt att få en överblick av vad som sker. I barnens bästa i Alvesta skapas samverkan inom olika yrkesgrupper och nätverk kring barnet.

– Vårt slutmål med det här projektet är att ungdomar ska gå ut gymnasiet med fullständiga betyg och för det behövs satsningar ända från det att vi möter barnet på BVC tills dess att de tar studenten. I detta projekt kommer vi att samverka brett inom alla områden som berör barn och unga, säger Ulrika Boström.

Projektmedlen kommer bland annat att användas för att starta upp pedagogiska verksamheter på Alvestas familjecentrum och i kommunens närvaroteam. Projektet möjliggör även ytterligare satsningar på de områdesgrupper som satts i gång i Vislanda, Moheda och centrala Alvesta. Där kommer lokala grupper att byggas upp med fokus på att skapa en lokal lägesbild och utifrån den identifiera behov. Pengarna kommer också att användas för att anställa bland annat pedagoger, en fritids- och arbetslivskoordinator, kuratorer och fältarbetare.

Projektet är treårigt och startar 1 februari 2023.

Kontakt

Ulrika Boström, förvaltningschef, Arbete och lärande, 0472-153 00
Josefin Fägerås, kommunikatör, 0472-151 02

Ämnen

Kategorier

Regioner


Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun

Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige