Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Alvesta kommun genomför kompetensförsörjningsanalys för det privata näringslivet och i Alvesta kommunkoncern

Alvesta Kommun kommer att genomföra en undersökning och analys i samarbete med HandelsConsulting i Göteborg. Syftet är att kartlägga kompetensbehovet på både kort och lång sikt i våra privata företag i kommunen och i kommunkoncernen. För företagen i vår kommun innebär det en möjlighet att få ta del av den senaste kunskapen från Handelshögskolan för att genomföra undersökningen och för studenterna innebär det möjligheter att tillämpa delar av sin utbildning i praktiken.

För att säkerställa hållbar tillväxt i vår kommun behöver vi kontinuerligt arbeta med kompetensförsörjning. Vi är medvetna om att näringslivet under flera år uttryckt behov av att hitta rätt kompetens och behov att arbeta med nya och andra vägar när det gäller rekrytering och kompetensutveckling. I undersökningen från Svenskt Näringsliv om företagsklimatet i Alvesta kommun, så får frågan om, hur lätt näringslivet har att hitta kompetens, bland de lägsta betygen i undersökningen.

Alvesta kommun har under våren tillsammans med VD-rådet arbetat med frågan kring företagens kompetensförsörjning. En arbetsgrupp med representanter från näringslivet och kommunen har bildats för att tillsammans fokusera kring bl a kompetensförsörjning.

-Vi har också ett tydligt uppdrag från politiken att arbeta med ungdomarna i kommunen där vi ser arbetslösheten stiga som en negativ effekt av pandemin. Vi kopplar greppet och undersökningen ska ge oss möjligheter för att tillgodose företagens behov och att matcha framtidens kompetens inte minst bland dagens ungdomar med den lokala arbetsmarknadens efterfrågan säger Jessica Karlsson utvecklingschef på Alvesta kommun.

-Vi behöver också fråga oss vad är det som efterfrågas i framtiden och hur kan vi locka våra ungdomar och de som är utan arbete till de yrkena och till vårt näringsliv. Vi behöver också vara innovativa i vårt arbete och hitta nya sätt att jobba med kompetensförsörjningen säger Markus Brunskog ansvarig innovation och projekt på Alvesta kommun.

-Vi håller på att ta fram vårt platsvarumärke och vi jobbar med att utveckla kommunen inom olika områden vilket också är komponenter när det gäller att locka kompetens till företagen och kommunen. säger Ola Agermark, näringslivsansvarig på Alvesta kommun.

Kontakt:

Jessica Karlsson, utvecklingschef Alvesta kommun

Markus Brunskog, ansvarig innovation och projekt 0709-76 10 07

Ola Agermark, näringslivsansvarig Alvesta kommun 0733-267305

Om Handels Consulting:
HandelsConsulting är Nordens största studentdrivna managementkonsultbolag. Genom kvalificerade konsulttjänster erbjuder vi näringslivet färsk kunskap och kompetens direkt från Handelshögskolan i Göteborg. För företag och organisationer innebär detta en unik möjlighet till att ta del av den senaste kunskapen från Handelshögskolan genom rådgivning inom frågor som är avgörande för fortsatt tillväxt, stabilitet och kontinuerlig utveckling. HandelsConsulting ger Handelshögskolans studenter möjlighet till att praktisera delar av sin utbildning i verkligheten.

Ämnen

Regioner


Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kontakter

Jonas Tenje

Jonas Tenje

Presskontakt Kommunikatör 0472-151 92

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun
Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige