Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Alvestas livsmedelskontroll: Bäst i Sverige

I kvalitetsundersökningen Insikt, som visar hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövning hamnar Alvesta på plats ett när det gäller området livsmedelskontroll.

För det sammantagna NKI-måttet (nöjd-kund-index) inom områdena brandtillsyn, bygg, miljö, livsmedel och serveringstillstånd får Alvesta kommun 73 av möjliga 100 poäng. Detta visar Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste undersökning Insikt.

– Det är glädjande att det totala nöjd-kund-indexet (NKI) ligger bra till och att resultatet för till exempel livsmedelskontroll och brandtillsyn är högt. Kommunen har ju som mål att ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att etablera, utvecklas och växa i hela kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke.

– Jag skulle vilja lyfta fram mina duktiga och lojala medarbetare som i alla myndighetskontakter med rättssäkerhet i fokus eftersträvar dialog och sunt förnuft. Vi har en bra och utvecklande miljö inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, som även innefattar plan/ mark, teknik/ teknisk service och VA, säger Carola Gunnarsson, avdelningschef bygg & miljö.

– Alvesta kommun har varit med i undersökningen ett flertal år och resultatet 2022 visar ännu en gång att kommunen i arbete med myndighetsutövning ligger i intervallet för betyget högt, 70 till 80 NKI, förklarar kommunstrateg Kjell Rosenlöf.

NKI-värdet har sedan starten 2012 ökat 9 NKI-steg. Rikssnitt för de 207 kommuner som deltog i undersökningen 2022 var ett NKI på 75.

Mer om undersökningen Insikt

Undersökningen handlar om flera kvalitetsfaktorer i kommunens arbete med myndighetsutövning gentemot företagare - tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet med mera. För att få oberoende och neutralitet sköts undersökningen på kommunens uppdrag av företaget Origo Group. Undersökningen sker också i samarbete med Stockholm Business Alliance och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka. Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar. Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.

Kontakt

Kjell Rosenlöf, kommunstrateg, e-post: kjell.rosenlof@alvesta.se, telefon: 0472-150 39
Carola Gunnarsson, avdelningschef bygg & miljö, e-post: carola.gunnarsson@alvesta.se, telefon: 0472-152 92

Ämnen

Kategorier

Regioner


Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun

Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige