Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Andra skolor lär av Alvesta

Sedan några år tillbaka ska alla lärare i årskurs 1-9 bedöma och beskriva sina elevers lärande. De skriftliga omdömena är basen i den individuella utvecklingsplanen IUP, som Skolverket införde 2006. På Grönkullaskolan och även i andra av Alvesta kommuns skolor har lärarna hittat en modell för hur de pedagogiska verktygen kan fungera i praktiken. Ett exempel är utformningen av matriser som är lätta att använda för både rektorer, lärare, elever och föräldrar. Matrisen är en viktig del i elevernas kunskapsutveckling men också i kontakten med föräldrarna vid utvecklingssamtalen.

Alvestamodellen har nu spridit sig till andra skolor som mer än gärna kommer på besök eller vill få besök av Grönkullaskolan.

- "Vi har fantastiska lärare på vår skola", berömmer Bernt Friberg, rektor vid Grönkullaskolan i Alvesta.

Själv är han en anlitad föreläsare som deltar på nationella konferenser, i utvecklingsprojekt med mera, tillsammans med medarbetare och även elever från Grönkullaskolan, samt på senare tid även Rektor och lärare från Vislandaskolan. Bernt och hans medarbetare besöker också många skolor för att ge tips och dela med sig av skolans erfarenheter om hur man skriver skriftliga omdömen med hjälp av IUP. Uppdrag som de tycker är väldigt roliga och som också ger en positiv feedback tillbaka till lärarna och skolan.

Besöksverksamheten har vuxit det senaste året och det är inte bara skolor i Sverige som besöker Grönkullaskolan för att få ta del av det goda. Även Svenska skolan i Wien har varit på besök.

Bernt och hans medarbetare jobbar tillsammans med ett par experter inom området (Steve Wretman och Helena Moreau), som  fått Skolverkets uppdrag att skriva stödmaterial för lärare.

- "Vi har många skolor som kommer till oss och det tar jag som ett tecken på att andra tycker vi har något att lära ut."

Grönkullaskolan är en av tre fullständiga F-9 skolor i Alvesta kommun. Här arbetar drygt 110 personer och antalet elever är 650.

- "För att få inspiration och goda råd hur man kan arbeta inför, under och efter ett utvecklingssamtal har Skolverket spelat in en film på Grönkullaskolan. Filmen, som visar hur vi arbetar med utvecklingssamtalet, liksom flera av våra matriser, samt två reportage gjorda på Grönkullaskolan, finns på Skolverkets hemsida."

Bernt menar att rollen som skolan har är att utveckla intellektuella förmågor med hjälp av undervisningen. Där har projektarbetet underlättat arbetet med läroplanen och kursplanerna.

Dokumentationen omfattar

- lokal pedagogisk planering

- dokumentation och bedömning av elevers lärande

- skriftliga omdömen

- genomförande av utvecklingssamtal

- formulera IUP där den  framåtsyftande utvecklingen formuleras för eleven

 

För mer information, kontakta

Bernt Friberg. tel. 0472-153 60

E-post: bernt.friberg@alvesta.se

Ämnen

Regioner

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun
Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige