Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Energi i skolan två temadagar på Hjortsbergaskolan i Alvesta kommun den 4 – 5 maj.

Energikontor Sydost genomför under temat Energi i skolan två temadagar på Hjortsbergaskolan i Alvesta kommun den 4 – 5 maj.

4 maj ca 9.30 – 14.25
5 maj ca 9.30 – 13.00

Dagarna kommer att genomsyras av energi för alla årskurser, från åk F till åk 6, sammanlagt cirka 90 elever. Under dagarna kommer vi att sätta in energibegreppet inom alla tänkbara områden, finns det energimat, var kommer maten ifrån, var kommer energin ifrån, olika typer av energi, vad använder vi energin till, finns det energi i kroppen, kan man göra egen energi. Alla elever kommer att få ta del av samtliga områden genom att vi delar in dem i grupper som sedan besöker olika "stationer" på skolan.

Aktiviteterna är ett led i skolans arbete inom Grön flagg och det nya temat klimat och energi.

 Den 14 juni blir det en aktivitetskväll på tema energi för elevernas föräldrar. Då medverkar också kommunens energi- och klimatrådgivare.

Energikontor Sydost är det regionala kompetens och informationscentret för alla frågor inom energiområdet. För skolans del är målet att öka intresset för energifrågor allmänt och att medvetandegöra kopplingen mellan energianvändning och miljöpåverkan.

Media är välkommen att delta under de båda dagarna.

Skolans kontaktperson:
Bie Tannerfalk, 0472-550375/ 550032

Energikontor sydosts kontkatperson:

Kerstin Eriksson

Projektledare/informatör

Tfn 0491 88069

Mobil 0706 - 20 83 07

 

Hjortsbergaskolan http://www.alvesta.se/hjortsbergaskolan i samarbete med Energikontor Sydost

Ämnen

Regioner


Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun
Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige