Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Företagare mycket nöjda i kontakten med kommunen

Kvalitetsundersökningen Insikt, visar hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövningen. Alvesta kommun får ett mycket högt betyg för 2020 och hamnar på plats 4 i kommunrankingen för det sammantagna NKI-måttet, 84 av möjliga 100.

- Det är mycket glädjande att det totala nöjd-kund-indexet (NKI) ligger så bra och att resultatet för till exempel bygglov och livsmedelskontroll är högt framförallt inom serviceområdena bemötande och tillgänglighet. Kommunen har ju som mål att ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att etablera, utvecklas och växa i hela kommunen, säger Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande.

Alvesta kommun är den kommun i ett längre perspektiv som klättrat tredje mest i undersökningen och höjt sitt betyg från 2012 till 2020 med 20 procentenheter.

-Jag skulle vilja lyfta fram mina duktiga och lojala medarbetare som i alla myndighetskontakter med rättssäkerhet i fokus eftersträvar dialog och sunt förnuft. Vi har en bra och utvecklande miljö inom samhällsbyggnadsförvaltningen, som även innefattar plan, teknik och VA, säger Carola Gunnarsson, avdelningschef bygg & miljö. Två kommunala nämnder har det yttersta ansvaret, nämnden för myndighetsutövning och samhällsbyggnadsnämnden. Carola fortsätter: Det var extra roligt att vi kunde förbättra betyget från 2019 till 2020 trots pandemin, byte av verksamhetssystem och delvis nya medarbetare 2020.

Kommunen har varit med i undersökningen i ett antal år och resultatet 2020 var ett rejält steg åt det positiva hållet, förklarar kommunstrateg Kjell Rosenlöf.
- Kommunbetyget totalt förbättrades från NKI 73 till 84. Ett område som sticker ut extra positivt är livsmedelskontroll, som har index 90 på flera områden bland annat bemötande 93, avslutar Kjell Rosenlöf.

Sedan 2018 har nöjd-kund-indexet (NKI) förbättrats från nivån högt, som är mellan 70 – 80, till nivån över 80 vilket är ett mycket högt värde enligt NKI. Undersökningen handlar om flera kvalitetsfaktorer i kommunens arbete med myndighetsutövning gentemot företagare - tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet med mera. För att få oberoende och neutralitet sköts undersökningen på kommunens uppdrag av företaget Origo Group. Undersökningen sker också i samarbete med Stockholm Business Alliance och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka. Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar. Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.

Kontaktinformation
Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande, 0472 150 15
Carola Gunnarsson, avdelningschef bygg & miljö, 0472 152 92
Kjell Rosenlöf, kommunstrateg, 0472 150 39
Jonas Tenje, pressansvarig, 0472 151 92

Ämnen

Regioner


Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kontakter

Jonas Tenje

Jonas Tenje

Presskontakt Kommunikatör 0472-151 92

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun
Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige