Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan till presskonferens

Vid presskonferensen presenteras det projekt för kompetensutveckling som Förvaltningen för omsorg & hälsa i Alvesta kommun fått 6,9 miljoner kronor i stöd för från ESF (Europeiska Socialfonden).

Tid:     Måndagen den 13 september 2010 klockan 10:00

Plats:  Förvaltningen för omsorg & hälsa, Parkgatan 6, Alvesta

Vid presskonferensen deltar tf förvaltningschef Rose-Marie Eriksson och personalstrateg Pontus Juhlin.

Förvaltningen för omsorg & hälsa i Alvesta kommun har beviljats projektstöd från ESF.

Förvaltningen för omsorg och hälsa har beviljats stöd motsvarande 6 900 000 kronor från ESF, (Europeiska socialfonden). Detta för att genomföra ett projekt med det övergripande syftet att förvaltningen i ett helhetsperspektiv, och i samverkan med samarbetsparter, ska kartlägga behoven av och genomföra kompetensutvecklingsinsatser integrerat med en fortsatt verksamhets- och arbetsorganisationsutveckling inom de 15-tal arbetsplatserna inom förvaltningen, i syfte:

 - att stärka personalens delaktighet och inflytande i beslut, både individuellt och genom medarbetarrepresentanter, som påverkar deras egna, gruppens eller organisationens resultat

- att säkerställa att medarbetarnas behov av lärande och utveckling tillgodoses

- att utreda om personalen i vissa fall har delaktighet och inflytande utan att man själv upplever det

- att stärka enhetschefernas förutsättningar att utöva ett salutogent, hälsobefrämjande ledarskap, och för att se och värdera de bidrag som medarbetarna ger

- att öka arbetstillfredsställelsen hos omsorgspersonalen genom kompetensutveckling

- att öka hälsa och välbefinnande och minska utmattning hos omsorgspersonalen genom att stärka egenkontroll, självförtroende och tillgång till efterfrågestyrda utbildningsinsatser

- att minska andelen korttidssjukskrivningar i förvaltningen

Projektet, som genomförs i samverkan med Förvaltningen för Samhällsplanering i Alvesta kommun, Ljungby kommun, Helsingfors universitet, Linnéuniversitet, Sverigehälsan AB samt Västerås Citysamverkan, kommer att genomföras under perioden 15 september 2010 - 15 september 2012.

 

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Juhlin, tel. 0472-151 61. E-post: pontus.juhlin@alvesta.se

 

Ämnen

Regioner


Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun
Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige