Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inventering av enskilda avlopp för bättre miljö

I Alvesta kommun togs ett långsiktigt beslut 2008 gällande de lokala miljömålen.  En del av det beslutet säger att 80 procent av de enskilda avloppen ska vara inventerade och i möjlig mån åtgärdade 2015. Ett led i arbetet för att långsiktigt och hållbart främja en bättre miljö, nu och i framtiden.

Enligt ett principbeslut som Nämnden för myndighetsutövning tagit ska inventeringen av avlopp fortsätta. Det innebär att det i dagarna går ut ett utskick till ägarna av drygt 120 bostadshus i kommunen.

I utskicket ingår en inventeringsenkät som ska besvaras och sändas tillbaka till Alvesta kommun. Utifrån enkäten får sedan respektive fastighetsägare besked om deras avlopp är godkänt eller om det behöver åtgärdas. Om ett avlopp skulle underkännas har fastighetsägaren i de flesta fall två år på sig att åtgärda det.

Alvesta kommun ligger långt fram när det gäller uppföljning och inventering av befintliga enskilda avlopp i kommunen. 1572 avlopp har inventerats så här långt och i genomsnitt underkänns 70 procent av avloppen enligt Miljöbalkens reningskrav.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten är ombyggnadstakten av avlopp på nationell nivå för låg. Därför har myndigheten nu lyft frågan om det är möjligt att lägga en miljöskatt på avloppsanläggningar som inte uppfyller kraven enligt Miljöbalken.

Välkommen på informationsmöte

Den 10 april hålls ett informationsmöte gällande enskilda avlopp. Inbjudan till mötet bifogas fastighetsägarna via utskicket. Även andra intresserade är välkomna att anmäla sig till mötet. Detta gör du hos Bygg & Miljökontoret och anmälan gäller i mån av plats.

Kontakt:
Miljöhandläggare
Andreas Andersson
Tel. 0472-152 54
andreas.andersson@alvesta.se


Ämnen

Kategorier

Regioner


Alvesta kommun med cirka 19000 innevånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet.
Alvesta - tillräckligt stort för att låta idéer födas och utvecklas, tillräckligt litet för att alla skall bli sedda.

Presskontakt

Jonas Tenje

Jonas Tenje

Presskontakt Kommunikatör 0472-151 92

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun
Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige