Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommuninvånarna i Alvesta är nöjda med vård, skola och omsorg

Resultatet från höstens medborgarundersökning är nu sammanställt. Undersökningen visar att invånarna är nöjda med vård, skola och omsorg. När det gäller inflytande och känsla av delaktighet är resultaten svagare.

Medborgarundersökningen görs i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) och Alvesta kommun deltar vartannat år. En generell bild för riket, men även för Alvesta kommun, är att betygen sjunker något i förhållande till hur det såg ut för två år sedan. När det gäller kommunens kärnverksamheter – vård, skola och omsorg – ligger Alvesta fortfarande på en hög nivå.

Även när det gäller närhet till kommunens service är invånarna nöjda. Många anger att man har nära till skola och barnomsorg. Man upplever också att man har tillgång till kommunal service utanför kommunens centralort, till exempel skola, äldreomsorg och bibliotek.

– Det som är glädjande är de höga betygen för kommunens stora verksamheter – förskola, grundskola och äldreomsorg. Det är ett kvitto på att vi i grunden har en bra verksamhet, säger Per Ribacke (S), kommunstyrelsens ordförande.

Övergripande resultat från undersökningen

 • 88 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
 • 77 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
 • 14 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.
 • 46 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit

  Tilliten till andra sjunker

  När det gäller invånarnas svar angående insyn och inflytande, känsla av delaktighet och deltagande i samhällsbygget är resultatet sämre.

  – Att våra invånare känner förtroende och delaktighet och har insyn är helt avgörande för en fortsatt stark demokrati. Här ser vi att vi alla behöver göra insatser. Vad det blir får vi analysera närmare, säger Per Ribacke.

  Den viktiga frågan om tillit i samhället och om man allmänt tycker att man kan lita på människor är sjunkande i landet, så även i Alvesta kommun.

  – Vi kan se att det finns grupper som känner högre tillit än andra. En tydlig bild i Alvesta är att invånare utanför tätort, de som bott kommunen i tre år eller mer och de som har hög utbildning och hög inkomst litar mer på andra människor, säger kommunstrateg Kjell Rosenlöf.

  Generellt kan man se att de som bor i en tätort utanför centralorten är mer positiva än andra. Även äldre och de med högre utbildning är nöjdare än genomsnittet.

  Fakta om medborgarundersökningen

  Det är nionde gången som Alvesta kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning (normalt vartannat år). Undersökningen genomförs med enkät på 128 frågor och baseras på ett urval av 1 200 personer i åldrarna 18 och äldre. Svarsfrekvens var i år 38 procent, vilket är högre än för genomsnittet (36 procent) bland 162 andra deltagande kommuner 2023. Sedan SCB för första gången 2005 genomförde undersökningen har 278 av landets kommuner deltagit.

  Ta del av hela underlaget

  I bifogad excelfil finns samtliga frågor och svar från medborgarundersökningen för Alvesta kommun (välj med fördel fliken "Sammanfattning").

  Läs mer på SCB: SCB:s medborgarundersökning

  Kontakt

  Kjell Rosenlöf, kommunstrateg, 0472-150 39
  Per Ribacke (S), kommunstyrelsens ordförande, 0738-51 82 15


  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

  Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

  Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

  Alvesta kommun
  Centralplan 1, Alvesta
  342 80 Alvesta
  Sverige