Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kulturcafé i samverkan på Rönnedal i Alvesta

Den 29 maj invigs en träffpunkt på Rönnedal i Alvesta med olika kulturevenemang. Denna träffpunkt är ett samverkansprojekt mellan AllboHus, ABF och Alvesta kommun. Tanken med projektet är att skapa en mötesplats för många olika verksamheter och grupper på en och samma plats. Här skall människor mötas och utveckla idéer som bygger framtiden.

Utveckling och dynamik skapas när människor med olika bakgrund erfarenheter och uppfattningar möts, diskuterar och lyssnar på varandra. Detta är vad de tre aktörerna hoppas att träffpunkten på Rönnedal skall innebära. Här skall alla olika typer av föreningar oberoende av ålder, kön, intresseinriktning, religiös, politisk eller etnisk bakgrund kunna mötas på samma villkor och med respekt för varandra. En förening kan hyra hela eller delar av lokalen.

Förutom de samverkande parterna som nämns ovan har redan Röda Korset, Rädda barnen, Svenska kyrkan, Hyresgästföreningen, Migrationsverket, Arisala, Somaliska föreningen m.fl. visat intresse för att medverka och bidra till projektet. 

Öppettiderna kommer att fördelas mellan klockan 10.00 – 22.00 måndag till fredag. Inom denna ram kommer man att försöka hitta en balans mellan öppettider förmiddagar, eftermiddagar och kvällar. Föreningar skall dock kunna boka också andra tider, men då utan kursvärd/kursvärdinna.

I lokalen kommer att finnas en kursvärd/kursvärdinna som har hand om bokningar, kontakter med besökare, föreningar och kursledare/cirkelledare.

I lokalen kommer också att finnas caféverksamhet för att de som besöker lokalen skall kunna få sig något till livs. Här kommer att serveras kaffe, te, kalla drycker, fikabröd och beroende på säsong våfflor, glass m.m. Verksamheten styrs av vilka möjligheter som finns med hänsyn till miljölagstiftningen.  

Caféet kommer också att fungera som internetcafé med 2 – 3 datorer med uppkoppling. Tanken är att caféets besökare skall kunna mejla, göra sökningar på internet och kanske använda datorena för olika jobbsökaraktiviteter m.m.

I lokalerna kommer att finnas en läshörna med dagspress och olika slags referenslitteratur, såsom ABF:s Hälsoskola, Klimatskola, Medborgarbok, Pengarna och livet m.m.

En aktivitet som kommer att kallas Lyssna Fika Fråga innebär att en aktuell föredragshållare, politiker eller annan bjuds in för att tala om ett aktuellt ämne som både kan vara mycket lokalt men även globalt. Utifrån föredraget förs sedan diskussioner i det aktuella ämnet. AllboHus kommer också att utnyttja detta forum som en kanal för att informera om och diskutera boendefrågor.

Även en rad andra aktiviteter som filmvisning, ungdomsaktiviteter, barnaktiviteter m.m. planeras.

Förhoppningen är att alla skall ta chansen och utnyttja den möjlighet den nya träffpunkten innebär.

 

För ytterligare information, kontakta:

Max Prader, ABF 0470/700 795

Karl-Olov Rydå, AllboHus 0472/15 053

Sven Munck, Alvesta kommun 0472/15 024

Ämnen

Regioner


Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun
Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige