Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Närvaroteamet, samverkan bortom förvaltningsgränserna

Nu permanentas Närvaroprojektet och blir en ny verksamhet med namnet Närvaroteamet. Närvaroteamet kommer att bestå av personal från både Förvaltningen för arbete och lärande (FAL), och från Utbildningsförvaltningen (UF), som tillsammans ska arbeta för att stötta och hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro.

Huvuduppdraget för teamet är att vara operativa och arbeta med insatser direkt kopplade till att hjälpa elever till en mer fungerande undervisning. Och det handlar om att vi tar ett framgångsrikt projekt och skapar en ny viktig permanent verksamhet.

Personal från befintliga verksamheter ska omprioriteras och arbeta i den nya verksamheten som ska bestå av ett tvärprofessionellt team med socionom, socialpedagog, boendestödjare, familjebehandlare, arbetsterapeut, specialpedagog samt tillgång till psykolog och sjuksköterska. Verksamheten ska förläggas i UF och FAL´s gemensamma lokal på Värendsgatan.

– Det som skiljer ”Närvaroteamet” från hur vi normalt arbetar, är att vi försöker lämna ”stuprörstänket” och sätta individen och dennes utmaningar i fokus, genom att arbeta över förvaltningsgränserna. Problematisk skolfrånvaro är svårt, Vi behöver arbeta med gemensamma krafter för att tillsammans hjälpa alla barn, säger Carsten Wulf, förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen (UF).

­– Det har gjorts mycket gott arbete genom åren, men vi ser tydligt i de utvärderingar som är gjorda inom närvaroprojektet att det behövs en samlad och koordinerad insats för att hjälpa dessa individer på ett bättre sätt, säger Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef för Förvaltningen för Individ och Lärande (FAL).

– Även om alla förvaltningar och tjänstemän har gjort sitt jobb inom sina roller och sina ansvarsområden, har vi inte nått våra mål. Vi har inte lyckats hjälpa de ungdomar som har en problematisk skolfrånvaro på rätt sätt och de har då fallit igenom ”nätet”.

Mer specifikt ska det nya teamet möjliggöra en mer fungerande undervisning för elever 6-16 år genom att kartlägga, identifiera och ge förslag på åtgärder för eleven och elevens (och familjens) hela situation. De ska också genomföra åtgärder som att; stödja eleven och familjen för att eleven ska få en fungerande skolgång och fritid; arbeta på plats i hemmet och i skolan; vara ett nav i barnets och familjens kontakter och samverka med andra stödinsatser som exempelvis Region Kronoberg och LSS.

Teamet har även i uppdrag att synliggöra arbetet i teamet ut i våra organisationer för att implementera en bred förståelse för det processtyrda gemensamma arbetet. Vidare ska de arbeta i linje med ”Barnens bästa gäller! – i Kronobergs län” med starkt fokus på gemensamt ansvarstagande över förvaltningsgränserna utifrån individens och familjens behov.

Teamet ska vara på plats och börja arbeta läsårsstarten 2019 - 2020 samt vara en ordinarie verksamhet i budget 2020.

Kontaktinformation
Fredrik Wärn, Verksamhetschef UF: 0472-15530
Carola Johansson, Avdelningschef FAL: 0472-15166
Jonas Tenje, pressansvarig, 0472 151 92 

Ämnen

Regioner


Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Presskontakt

Jonas Tenje

Jonas Tenje

Presskontakt Kommunikatör 0472-151 92