Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny digital enkät ger kommuninvånarna möjlighet att påverka översiktsplanen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram en ny översiktsplan för Alvesta kommun. I en översiktsplan redogör kommunen för vad marken i en kommun ska användas till. Vilka områden kan utvecklas och vad är värt att bevara. Nu erbjuder vi kommuninvånarna att påverka kommande översiktsplan genom att svara i ett digitalt formulär.

- En viktig del av arbetet med att ta fram en ny översiktsplan handlar om att höra vad allmänheten tycker parallellt med de inspel och önskemål vi får från myndigheter, företagare och organisationer. För att få den bredaste bilden och därmed det bästa resultatet, vill vi veta vad så många som möjligt tycker, säger kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke.

Under året som gått har kommunen genomfört så kallade Medborgardialoger dit kommuninvånare har bjudits in för att diskutera och uttrycka sina åsikter om Alvestas framtid. Totalt hölls fem Medborgardialoger under 2022 på platserna; Alvesta, Moheda, Hjortsberga, Vislanda och Grimslöv. Även elever på Hagaskolan har engagerats och där har ett hundratal elever i åttonde klass fått möjlighet att uttrycka sina synpunkter och åsikter om Alvestas framtid. Eleverna hade nyligen undervisats i demokrati och Sveriges styrelseskick så det var en lämplig övergång att prata om hur kommunen styrs och hur kommunen arbetar med att involvera medborgare i olika processer.

- Översiktsplaneprocessen bygger på ett brett samråd där allmänheten ska lämnas möjlighet att uttrycka sina synpunkter och idéer. Kommunen måste ge så många som möjligt, möjligheten att komma med sina synpunkter och därför har besöken i skolklasser för att prata om demokrati och stadsplanering varit en viktig del i detta, säger Mario Jonjic, projektledare för den nya översiktsplanen i Alvesta.

Förutom fysiska medborgardialoger och besök hos skolklasser ska nu kommunen nå ut till en bredare grupp genom en digital enkät. Det skiljer sig något från en traditionell enkät, i kommunens enkät har medborgarna möjlighet att markera platser på en karta. Kartmaterial som är viktigt jämte vanliga enkätsvar, för att enklare skapa en bild av vad synpunkterna består i.

- Många medborgare har kanske inte tid eller möjlighet att delta på medborgardialoger så att kunna göra liknande övningar som på dialogerna fast i enkätform ökar tillgängligheten. Nu kan varje enskild medborgare sitta hemma på kammaren och jobba med samma frågor som vi gjort i tidigare forum, säger Magnus Wigren förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.


Kontaktinformation
Per Ribacke, Kommunstyrelsens ordförande 0472 – 150 15
Magnus Wigren, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 0472-150 68
Mario Jonjic, 0472-152 02
Jonas Tenje, kommunikatör, 0472-151 92

Ämnen

Regioner


Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun

Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige