Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Samarbete med Matteappen Magma ska lyfta matematikresultaten

Alvesta kommun har inlett ett samarbete med Matteappen Magma som en del i kommunens satsning för att höja matematikresultaten. Detta innebär att alla kommunens cirka 2200 grundskoleelever kommer att ha tillgång till det digitala verktyget från och med höstterminen.

Alvesta kommun vill med satsningen hålla sig i framkant inom digitaliseringen av skolan samtidigt som kommunen gör en riktad insats mot just matematik.

- Vår satsning med Matteappen med uppläsning på över 100 språk kommer att göra matematiken tillgänglig för alla våra elever säger Marit Persson, förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen.

Innan man tog beslutet att köpa in Matteappen gjordes en gedigen utvärdering under 12 månader.

- Vi beslöt att använda oss av Matteappen då det bland annat är ett bra verktyg för att kartlägga kunskaperna i matematik och till stor hjälp vid stadieövergångar säger Kennert Svensson, verksamhetschef grundskola.

Med utvärderingen som grund valde man att teckna en treårig kommunlicens, något man ser som en nyckelfaktor för att skapa långsiktighet och ge satsningen så goda förutsättningar som möjligt.

Matteappen har växt snabbt under de senaste åren och när höstterminen drar i gång kommer mer än var 5:e grundskoleelev i Sverige ha tillgång till verktyget.

- Det är fantastiskt roligt att se att allt fler skolledare ser möjligheter att lyfta resultaten i matematik genom riktade insatser med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och likvärdighetsfrågor. Vi ser det som ett riktigt lyxproblem att behöva välja vilka kommuner vi fördjupar vårt samarbete med och är glada över att Alvesta är en av dem då vi haft en jättebra dialog och ser ett stort engagemang för de här frågorna i kommunen, säger Henrik Appert, VD på Matteappen.

Kennert Svensson, Verksamhetschef grundskola, är med och håller i satsningen från Alvestas håll och när eleverna är tillbaka i klassrummet kommer de alltså att mötas av ett nytt digitalt verktyg.

- Nu gäller det att introducera Matteappen för alla lärare och elever och köra igång på riktigt för att höja resultaten säger Kennert Svensson.

Kontaktpersoner:
Marit Persson, Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen
Telefon: 047 215 140, E-post: marit.persson@alvesta.se

Kennert Svensson, Verksamhetschef Grundskola, Utbildningsförvaltningen
Telefon: 047 215 077, E-post: kennert.svensson@alvesta.se

Henrik Appert, Grundare och VD, Matteappen
Telefon: 073 322 10 55, E-post: henrik@matteappen.se

Jonatan Ehn, Marknadsföringsansvarig, Matteappen
Telefon: 073 530 65 64, E-post: jonatan@matteappen.se

Ämnen

Regioner


Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun

Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige