Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Satsning på personalhälsa och arbetsmiljö

Alvesta kommun har tillsammans med Luleå Universitet, startat ett projekt som heter ”Hållbart arbetsliv”. Initialt handlar det om att kartlägga hur Alvesta kommuns medarbetare mår i sitt arbete. Ett syfte är att iförlängningen och utifrån kartläggningen få underlag för främjande insatser för en god arbetsmiljö, väl fungerande verksamhet och därmed medverka till att det är attraktivt att arbeta inom Alvesta kommun.

– Vi vet att den faktiska långtidssjukskrivningen ligger på cirka 6% och att korttidssjukskrivningarna är relativt höga, och nu vill vi, förenklat sett, veta ”varför” samt få kunskap för att kunna arbeta mer förebyggande. God arbetsmiljö och väl fungerade verksamhet hänger ihop, säger Karl-Gustav Karlsson, personalchef.

För att göra kartläggningen av hur medarbetarna mår och specifikt få en bild av i vilken grad man känner sig alltför stressad, har en enkät skickats ut. Utifrån resultatet får vi titta på eventuella åtgärder för att förbättra på såväl individ som gruppnivå, men också hur vi kan göra mer övergripande förändringar och förbättringar.

Hälsoenkäten skickades ut 18 januari och medarbetarna har möjlighet att svara till och med 8 februari. I samband med enkäten får medarbetarna även tillgång till en hälsoportal som bland annat innehåller tips och råd för hur man själv kan påverka sitt välbefinnande.

– Vi har en hög ambitionsnivå med vår satsning på att kartlägga hur medarbetarna mår och hur de upplever sin arbetsmiljö. För att få en god helhetsbild och ett så rättvisande resultat som möjligt, hoppas vi på en hög svarsfrekvens, säger Anneli Harnegård, projektledare för Hållbart arbetsliv.

Det är viktigt med hög trivsel på alla nivåer och att alla känner sig behövda. Målet är att jobba förebyggande och mer långsiktigt. Annars riskerar vi att tappa medarbetare, med en försämrad kompetensförsörjning som följd. Kompetensförsörjningen är viktig för att vi ska kunna göra ett bra jobb. Det viktigaste är att våra medarbetare mår bra, trivs och är motiverade samt har rätt kompetens för sitt arbete. Samtidigt är det också viktigt att vi får en god tillströmning av ny kompetent personal och då behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare på många sätt, säger Karl-Gustav Karlsson.

Resultatet av hälsoenkäten ger oss en bättre övergripande bild, men också en fördjupad kunskap om medarbetarnas upplevda mående och upplevelse av sin arbetsmiljö. Den kan ses som en fördjupning av medarbetarenkäten 2017 och som en del i arbetsgivarens ansvar för god arbetsmiljö. Svaren lämnas anonymt och resultatet kommer att analyseras och bearbetas för att ge underlag för fortsatta åtgärder.

 Projektet kan ses som ett proaktivt och förebyggande arbete för att minska negativ stress, kränkande särbehandling, mobbning och fysisk och psykisk ohälsa inom organisationen.
 
­– Det är angeläget att Alvesta kommuns medarbetare trivs och väljer att stanna kvar, samt att det finns goda förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll, avslutar Karl-Gustav Karlsson.

Kontaktinformation
Karl-Gustav Karlsson, personalchef, tfn.0472 - 152 19
Anneli Harnegård, projektledare för Hållbart arbetsliv. telefon 0472 - 151 76
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn: 0472 - 151 92

Ämnen

Regioner


Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Presskontakt

Jonas Tenje

Jonas Tenje

Presskontakt Kommunikatör 0472-151 92

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun
Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige