Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stöd till körkortsutbildning införs på Alvesta gymnasieskola

Från och med höstterminen 2023 kommer Alvesta gymnasieskola erbjuda ett körkortsstöd till elever på Alvesta gymnasieskola.

De program som berörs är barn- och fritidsprogrammet, fordons-och transportprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.

– Att ha körkort är viktigt på dagens arbetsmarknad. Arbetsgivarorganisationer pekar återkommande på att körkort är en av de viktigaste sakerna vid urval vid anställning, Kristina Davidsson avdelningschef på Allbo lärcenter.

Stödet ska kunna sökas av alla elever i årskurs 3 på Alvesta gymnasieskola, men för att söka stödet behöver eleven uppfylla ett antal kriterier.

Detta krävs

  • Att eleven studerar vid något av de nationella programmen vid Alvesta Gymnasieskola.
  • Godkända studieresultat. För att beviljad stödet ska eleven vara godkänd i minst 85 procent av alla dittills avslutade kurspoäng.
  • God närvaro. Eleven måste ha haft tillräckligt hög närvaro för att få studiebidrag från CSN.
  • Elever kan beviljas körkortsstöd tidigast under höstterminen i årskurs tre.

Förutom att stödet kommer att öka elevernas attraktivitet på arbetsmarknaden ser man även att det kan uppmuntra till att fullfölja sina studier.

– Eftersom kraven för stödet till körkort bland annat ska baseras på närvaro och studieresultat förväntas också stödet uppmuntra eleverna till god närvaro i skolan och godkända studieresultat, säger Anna Sopelsa biträdande rektor på Alvesta gymnasieskola

Detta ingår

  • Ett paket på tio körlektioner.
  • Fem lärarledda teorilektioner
  • Risk 1 för B-körkort
  • Tillgång till STR:s digitala utbildningsplattform ”Elevcentralen”

Körlektioner, teorilektioner och Risk 1 ska utföras av en av kommunen upphandlad trafikskola. Eleven genomför momenten som ingår i körkortsstödet hos den upphandlade trafikskolan vilken sedan fakturerar Alvesta kommun.

Kontaktpersoner
Tina Davidsson Avdelningschef Allbo lärcenter tfn 0472-150 00
Anna Sopelsa Bitr. rektor Alvesta gymnasieskola 0472-154 70
Jonas Tenje, kommunikatör 0472 151 92

Ämnen

Regioner


Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun

Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige