Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stor satsning på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Under november och december genomför Förvaltningen för Omsorg och Hälsa i Alvesta kommun en stor satsning på att ge samtliga medarbetare tillfälle till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Totalt omfattas mer än 600 medarbetare av satsningen som genomförs som ett 2-dagars internat.

Syftet är att utifrån verksamhetsplanen för de närmaste åren, och utifrån kvalitetsstandarden Investors In People som förvaltningen arbetar efter, skapa en gemensam bild av hur man uppnår de kvalitetskrav som de politiska beslutsfattarna ställer på verksamheten.

Under de 3 veckor som satsningen pågår genomförs två internat per vecka. Grupperna som deltar är mixade och innehåller medarbetare från olika enheter och verksamheter.

Förvaltningschefen Annelie Gollungberg kommenterar satsningen på kompetensutveckling så här:

"- Våra medarbetare är vår i särklass viktigaste resurs. Därför ser jag det som fullständigt naturligt att vi gör den här satsningen för att alla skall få möjlighet till en positiv utveckling i sin yrkesroll. Samtidigt ligger det ett stort värde i att vi arbetar med grupper som består av medarbetare från olika verksamheter. Det lägger en god grund för ett erfarenhetsutbyte som är fruktbart. Att vi valt att förlägga de här övningarna till internat beror på att vi bedömer att det är viktigt att komma ifrån den dagliga verksamheten för att kunna fokusera på ett antal för verksamheten viktiga frågor."

Den kvalitetsstandard, Investors In People, som Förvaltningen för Omsorg och Hälsa arbetar efter är internationell standard. Det främsta syftet med standarden är att förbättra organisationens resultat genom att utveckla medarbetarna. De grundläggande principerna i arbetet med standarden kan indelas i tre faser. Den första handlar om planering där man utvecklar strategier och planer som syftar till att förbättra reslutatet. Exempel på sådana är verksamhetsplan, plan för lärande och utveckling, medarbetarstrategi och ledarskapsstrategi. Den andra fasen är en genomförandefas utifrån fastställda planer, och den sista fasen innehåller utvärdering där man mäter uppnådda resultat samt definierar förbättringsområden. Resultaten från utvärderingen ligger sedan till grund för nya och förändrade planer.

För ytterligare information, kontakta:

Förvaltningschef Annelie Gollungberg

Tel.: 0472-154 60, Mobil: 070-580 47 02

E-post: annelie.gollungberg@alvesta.se

Ämnen

Regioner


Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun
Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige