Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vida blir först ut med att köpa mark på Orrakullen

Vida köper mark av Alvesta Kommun på Orrakullens Företagspark. Vida tecknar sig för cirka 5 hektar uppdelat på 30 300 kvadratmeter i ett första köp samt ett markanvisningsavtal gällande framtida förvärv av ytterligare 23 000 kvadratmeter.

- Vi ser ett ökat behov att förbättra vår service mot framför allt den svenska och danska bygghandeln och för att kunna öka våra affärer är det nödvändigt att skala upp vår distribution. Vi vill anlägga en modern distributionscentral med lager. Vi har tittat på olika lokaliseringar och detta är det optimala för oss med skyltläget ut mot riksväg 25. Det ger också synergier med våra anläggningar i Alvesta och vi ser att vi kan fortsätta växa med vårt sågverk här säger Måns Johansson koncernchef på Vida.

-Det är detta Orrakullen är till för, det vill säga både för expansion för befintliga företag i kommunen och för att kunna ta nyetableringar så det ligger i linje med våra planer. Vi är såklart jätteglada att Vida tar det här steget och etablerar sig på Orrakullens företagspark. Vida är ett företag som ligger väl till i tiden med förädling av skogsprodukter något jag tror starkt på över lång tid framöver säger David Johansson ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden på Alvesta Kommun.

- Vi upplever ett fortsatt stort intresse för Orrakullen och Alvesta och det känns bra med den här milstolpen med första markförsäljningen på området. Vi har fört dialoger med många olika intressenter och nya tillkommer kontinuerligt. Företagens processer tar tid vilket vi har respekt för och många vi pratar med har mycket att göra vilket i sig är positivt och många har därför fått skjuta fram sina planer kring sin expansion säger Ola Agermark näringslivsansvarig på Alvesta Kommun.

-Det är mycket bra att vi genomför vår första försäljning på Orrakullen och Vida är ett mycket framgångsrikt och viktigt företag för Alvesta. Det är ett långsiktigt arbete med vår strategi om att ha tillgänglig verksamhetsmark i kommunen för att snabbt kunna erbjuda våra befintliga och nya företag mark för sin expansion säger Magnus Wigren chef Samhällsbyggnadsförvaltningen på Alvesta Kommun.

Kontakt:

Måns Johansson, VD VIDA 070-535 88 25

David Johansson, ordf Samhällsbyggnadsnämnden 0702-54 44 88

Ola Agermark, näringslivsansvarig Alvesta Kommun 0733-26 73 05

Magnus Wigren, chef Samhällsbyggnadsförvaltningen 0472-150 68

Ämnen

Regioner


Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Presskontakt

Jonas Tenje

Jonas Tenje

Presskontakt Kommunikatör 0472-151 92

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun
Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige