Pressmeddelande -

Älvräddarna i samarbete med Bait Bash, Karlstad

Vi vill göra skillnad, säger Pontus Wallin från eventet Bait Bash i Karlstad. Samarbetet ger oss möjlighet att erbjuda våra besökare ett års medlemskap i Älvräddarna, en av de miljöorganisationer som aktivt jobbar med att göra skillnad, på riktigt.

Eventet Bait Bash har sedan flera år tillbaka arrangerats i Karlstad. Under åren har eventet haft lite olika namn, men grundidén har hela tiden varit att lyfta fram den lite nördigare sidan av fisket. Själva vill de beskriva Bait Bashen som en hyllning till hantverket, betesbyggeri, beten, flugor, flugbindning, prylarna, lite båtar och allt däremellan, föredrag och fiskesnack.

-Under åren som vi genomfört eventet har vi på olika sätt försökt att involvera miljöperspektivet. Tack vare samarbetet med Älvräddarna kan vi nu äntligen göra det på ett ordnat sätt, säger Pontus Wallin.

Besökarna kommer att erbjudas ett års medlemskap till Älvräddarna via entréavgiften till Bait Bash. Utöver det kommer Älvräddarna ansvara för aktiviteterna från scenen, som kommer att få lite nytt format.

-Vi blev mycket glada när vi fick frågan om ett samarbete, säger Christer Borg, generalsekreterare Älvräddarna. Vi kommer att jobba hårt för att besökarna ska få med sig ännu lite mer från sitt besök på Bait Bash.

Älvräddarna är en miljöorganisationen som sedan bildandet 1974 på olika sätt jobbat för fria vattendrag. Förutom att delta vid domstolsförhandlingar, företräda miljön vid olika beredningar och liknande så arbetar organisationen med att informera om läget vad gäller vandringshinder och dess konsekvenser.

-En viktig del av samarbetet med Bait Bash handlar om att få med miljöperspektivet på ett naturligt sätt, fortsätter Christer. Att värna miljön i allmänhet och den biologiska mångfalden i synnerhet, behöver ju finnas naturligt med oss hela tiden.

Ett mer detaljerat scenprogram med föredragen på Bait Bashen är tänkt att släppas inom kort. Besökarna kommer dock att känna igen sig i mycket, föredragen kommer ha samma populära upplägg som förut men det blir också lite nya grepp att se fram emot.

Lite skönt är det också att få ge våra besökare möjligheten att gå med i Älvräddarna, säger Pontus. Går jag till mig själv så behöver jag just sånt för att vissa saker ska ske. Nu får vi chansen att ge en liten knuff som förhoppningsvis får alla besökare att ta tag i sitt stöd till Älvräddarna.

Kontakt och information om samarbetet med Bait Bash:
Esa Fahlen
esa.fahlen@alvraddarna.se
+46 70 250 23 36

Ämnen

  • Jakt, fiske

Kategorier

  • biologisk mångfald
  • älvräddarna

Älvräddarnas framgångar brukar tillskrivas den respekt organisationen vunnit i alla läger för kunnighet och saklighet. Det är de ovedersägliga och tunga sakargument, oförtröttligt framförda, det är folkopinionerna, främst i älvdalarna men också i övriga landet, som tvingat fram de politiska bevarandebesluten.

Presskontakt

Rasmus Gustafsson

Presskontakt Nyhetsredaktör 0761351105

Christer Borg

Presskontakt Generalsekreterare 46706847431