Pressmeddelande -

Älvräddarna i samarbete med Postkodstiftelsen

Älvräddarnas ordförande Richard Löwall har undertecknat det avtal som innebär starten för ett 2-årigt projekt som kommer att ge organisationen möjlighet att arbeta målmedvetet med att nå ut till fler människor.

-Vi är mycket glada över att få med oss Postkodstiftelsen som stöd i arbetet med att öka medvetenheten kring våra viktiga vattendrag, säger Richard Löwall. Som ett första steg har vi anställt en projektledare för detta arbete.

Arbetet kommer inledningsvis att riktas mot kampanjer med ett tydligt budskap om vikten av att värna, vårda och befria våra vattendrag. Organisationen hoppas att mer fokus ska riktas på de vinster som fria vattendrag medför, dels för miljön direkt men även för de som bor och verkar intill.

-Biologisk mångfald är avgörande för jordens livsuppehållande system, för vår nuvarande och framtida välfärd. Vi är därför stolta att tillsammans med Älvräddarna arbeta för öka kunskapen och engagemanget kring betydelsen av strömmande vatten för friska ekosystem och biologisk mångfald, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Projekt som heter ”Ökad miljömedvetenhet kring våra vattendrag” sträcker sig över de kommande 2 åren, med start 1/1 2019.

-Låter vi vattendragen strömma utan hinder, mer likt hur de ursprungligen gjorde, ger vi naturen möjligheten att själv återskapa de viktiga förutsättningar som behövs för att få livet i och kring vattendragen att bli livskraftigt, säger Christer Borg generalsekreterare Älvräddarna. Det här projektet är tänkt att belysa de stora vinsterna som vi alla kan få ta del av när vi tar bort dessa hinder.

Älvräddarna och Postkodstiftelsen hoppas även att detta projekt ska leda till att fler upptäcker värdet av att engagera sig i vår miljö, exempelvis genom att stödja organisationen.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • strömmande vatten
  • älvräddarna
  • biologisk mångfald
  • projektförförändring
  • postkodeffekten

Älvräddarnas framgångar brukar tillskrivas den respekt organisationen vunnit i alla läger för kunnighet och saklighet. Det är de ovedersägliga och tunga sakargument, oförtröttligt framförda, det är folkopinionerna, främst i älvdalarna men också i övriga landet, som tvingat fram de politiska bevarandebesluten.

Presskontakt

Rasmus Gustafsson

Presskontakt Nyhetsredaktör 0761351105

Christer Borg

Presskontakt Generalsekreterare 46706847431