Gå direkt till innehåll
Debattartikel: Finansmarknadsministern extraknäcker som Bostadsminister – klackspark ut för fungerande bostadsmarknad

Pressmeddelande -

Debattartikel: Finansmarknadsministern extraknäcker som Bostadsminister – klackspark ut för fungerande bostadsmarknad

Under många år har Sverige haft en bostadsminister på deltid. Det fanns till en tid då vi helt saknade en bostadsminister. När Stefan Attefall hade rollen som bostadsminister så var han parallellt också civilminister. Därefter kom Peter Eriksson som tog hand om digitaliseringsfrågorna, och idag har en bostadsminister på deltid då vederbörande också är finansmarknadsminister och språkrör. Hur skall Per Bolund hinna med att utveckla bostadsområdet när man har tre jobb? Det verkar som om tidigare och nuvarande regering inte bryr sig om bostadsmarknaden. Det är inte konstigt att vår bostadsmarknad haltar.

Hur skall vi kunna få en sund, långsiktig och hållbar bostadspolitik, när vi inte har ett fokus på bostadsfrågor i vår regering? Vi har en bostadsminister på deltid, då vederbörande har två andra uppdrag. Är inte bostadsmarknaden viktigare? Har vi tillräckligt med bostäder, så denna funktion inte längre är av betydelse? Självklart vet vi alla hur viktigt det är med en fungerande bostadspolitik. Likväl är den nästan bort prioriterad av våra politiker och vår bostadsminister har inte tid.

Många är de som nu ondgör sig över en ej fungerande bostadsmarknad. Vår Riksbankschef kallar den dysfunktionell, p.g.a. bl.a. att hushållens skulder har fått en ohållbar ökning i förhållande till vad? Vi vet att Riksbanken och finansinspektionen inte tar hänsyn till sparandet eller tillgångsmassan. Ett enkelt sätt att påverka kostnadsbilden är att bygga mer och öka konkurrensen. Vi bygger för få bostäder! Det har vi gjort under många år p.g.a. att många instanser försökt att begränsa byggandet. Boverket har sedan tidigt 2000-tal fördyrat våra bostäder med omfattande nya regler och dessutom fyller våra kommuner på med förödande särkrav. Finansinspektionen har hjälpt till med både bolånetak, extra amorteringskrav samt skuldkvotstak, så många familjer inte längre kan köpa sig en bostad. Kommunernas prisutveckling på mark och bygglovsavgifter har starkt bidragit till att prisnivåerna skenat i höjden. Bankerna har hjälpt till med extra barriärer som har gjort lönsamheten hos dem ännu bättre, men försvagat konsumenternas utrymme.

Bostadsmarknaden behöver få långsiktiga spelregler på flera områden; framför allt för finansiering, byggbar mark och byggregler. När det gäller finansiering behövs dels ett bosparlån (som i Norge), och dels en finansieringsmodell som gör det möjligt för familjebildare att komma in på bostadsmarknaden. Tillgången på byggbar mark har under många år varit en mycket begränsande faktor. Här behöver kommuner ta fram mark som svarar mot behovet i Sverige på ca 60-70 000 bostäder per år, varav cirka 30 procent bör vara mark för villor. Våra omfattande byggregler behöver förenklas och ses över då de fördyrat våra bostäder, dels BBR men även kommunernas olika tolkningar, och viljan till att bygga bostäder genom att minska ledtider.

Vad kan vi bostadsutvecklare bidra med? Våra framtida bostäder måste bli ännu mera hållbara. För att det skall bli möjligt måste vi ha en fungerande bostadsproduktion, då har vi råd att investera i ny teknik och utveckla till ännu mer hållbara bostäder. Merparten av hustillverkningen har ställt om (eller håller på) till industriellt byggande. Syftet är både kvalitativt men också prismässigt. Med industriell tillverkning får vi lägre priser per kvadratmeter. Vi tar hem många byggplatstimmar till våra moderna fabriker. Torra miljöer i kombination med en säkrare arbetsplats blir resultatet. Investeringarna för att bygga industriellt är omfattande, men det krävs också en sund, långsiktig och hållbar bostadspolitik för att kalkylen ska kunna räknas hem.

Med en dedikerad bostadsminister hade vi säkerligen haft mycket bättre förutsättningar. Vi behöver en bostadsminister som verkligen driver frågor kring bostadsutvecklingen och som brinner för att bidra till en fungerande bostadsproduktion. Vi behöver också en bostadspolitik med bred politisk förankring, som är sund och långsiktig.

Vi ser därför fram emot att få träffa Bostadsministern för att diskutera hur vi skall få igång en sund, långsiktig och hållbar bostadsmarknad. Vi ser vid detta möte gärna att andra partier också deltar, så vi en gång för alla kan komma igång med en gränsöverskridande bostadspolitik. De områdena vi vill beröra är, finansiering, byggbar mark och särkrav. Inom dessa områden ligger också lösningen på hur vi kan bygga bostäder i nivå med förväntade behoven, och som gör det möjligt för fler att äga sin egen bostad.

Det är hög tid att våra politiker inser vikten av en fungerande bostadspolitik. En bostadspolitik som har en heltidsanställd bostadsminister. En bostadsminister som har tid för bostadsutveckling, och som också har en plan för hur vi skall bygga ifatt bostadsbehovet. Vi inom branschen finns alltid tillgängliga för en konstruktiv dialog, detta då vi jobbar heltid i våra verksamheter.

Mikael Olsson Trivselhus AB

Kent Johansson  Älvsbyhus AB

Per Gutung Skidstahus AB

Peter Mossbrant  Derome Hus AB

Klas Fridsäll Willa Nordic AB 

Claes Hansson Götenehus AB

Anna Hernefrid Vårgårdahus AB

Stefan Lindbäck  Lindbäcks Bygg AB

Frida Scherdén Eksjöhus AB

Joakim Henriksson  OBOS Sverige AB

David Jonsson TMF 

Ämnen


Älvsbyhus är en internationell koncern med verksamhet i Sverige, Finland och Norge. Bolaget bildades 1944 som Norrfjärdens Träförädling. Verksamheten utvecklades och 1960 sattes det första Älvsbyhuset upp. Nu har över 42000 hus levererats till kunder i Sverige, Finland och Norge. Bolaget har tre fabriker, två i Sverige och en i Finland. Bolaget leds av tredje generationen av familjen Johansson, sonsönerna Kent och Stefan Johansson är VD respektive vice VD/byggchef.

Kontakter

Hanna Öhman

Hanna Öhman

Presskontakt Marknadsansvarig 073-183 68 55

Sveriges största hustillverkare.

Älvsbyhus är Sveriges största hustillverkare av småhus. Sedan bolaget startade 1944 har fler än 45000 hus levererats till familjer i Sverige, Finland och Norge. Älvsbyhus har tre fabriker (Älvsbyn, Bjärnum, Kauhajoki i Finland). Affärsidén är att utveckla, sälja och tillverka attraktiva, färdigmonterade, trähus av hög kvalitet till marknadens lägsta pris.

Anledningen till att Älvsbyhus kan bygga och sälja ett prisvärt boende är tack vare en välutvecklad byggprocess som har förfinats under 50 år, varje erfarenhet kommer kunderna tillgodo. Dessutom samordnas inköpen och kostnaderna kan därför hålla nere.

Energiförbrukningen i Älvsbyhusen är låg tack vare rimligt tilltagen isolering, måttlig mängd fönster med mycket lågt u-värde och lågtempererat vattenburet radiatorsystem med sinnrik inverterstyrd frånluftsvärmepump. Genomgående trähus och trägolv, det är miljövänligt, förnyelsebart och lätt att serietillverka i trä. Trähus lagrar koldioxid under hela sin livslängd. Älvsbyhus har eget sågverk där all råvara tas till vara. Spillprodukter levereras till Älvsbyns Energi, som tillverkar grön el och fjärrvärme i sitt kraftvärmeverk.

Idag leds Älvsbyhus av tredje generationen i familjen Johansson. Bröderna Kent och Stefan Johansson är bolagets VD och vice VD/tillika Byggchef.