Gå direkt till innehåll
Alzheimerfonden och Ankar Senior inleder samarbete om kläder
Alzheimerfonden och Ankar Senior inleder samarbete om kläder

Pressmeddelande -

Alzheimerfonden och Ankar Senior inleder samarbete om kläder

Från minnesförsämring och förlorade kognitiva förmågor till en känsla av socialt utanförskap gör Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar till en mardröm för både drabbade och deras anhöriga. Nu inleder Alzheimerfonden och klädbolaget Ankar Senior ett samarbete för att bryta den sociala stigmatiseringen kring alzheimer och andra demenssjukdomar.

När någon drabbas av Alzheimers sjukdom eller någon annan demenssjukdom försvinner minnet och förmågan att utföra vardagliga sysslor. En enkel vardagsaktivitet som att knäppa skjortan blir en påfrestande prövning som kan beröva den drabbade personen sin självkänsla och orsaka social isolering.

Tack vare senioranpassade kläder från Ankar Senior kan den som drabbats av en demenssjukdom självständigt klä sig i en elegant skjorta eller blus - och lyfta sitt självförtroende.

- Vi har sett hur våra föräldrars självförtroende och självkänsla ökar och att de blir märkbart bättre bemötta när de är välklädda och känner sig bekväma i de kläder de bär, säger Niklas Ankar, Grundare och Chefsdesigner för Ankar Senior.

Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden, är optimistisk och ser samarbetet som en möjlighet att bidra till en ökad livskvalitet för personer med en demenssjukdom.

- Alzheimers sjukdom och övriga demenssjukdomar är en av vår tids största folksjukdomar med över 160 000 drabbade i Sverige. För den som är drabbad finns idag inget botemedel. Det behövs fler insatser för att personer med en demenssjukdom ska kunna leva självständigt i samhället med så hög livskvalitet som möjligt. Att kunna klä sig fint är en viktig komponent för att uppnå det.

Klädesplaggen finns tillgängliga på http://www.ankarsenior.se och kommer även att finnas på Alzheimerfondens webbutik inom kort.

För mer information och kontakt:
Liselotte Jansson
Generalsekreterare Alzheimerfonden
liselotte@alzheimerfonden.se
070-481 70 43

Niklas Ankar
Grundare/Chefsdesigner
Ankar Senior
support@ankarsenior.se
070-862 68 00

Ämnen


Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar. Ett vetenskapligt råd, lett av några av Sveriges främsta forskare, granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten för beslut av Alzheimerfondens styrelse. De flesta rör Alzheimers sjukdom, men vi stöder även forskning kring andra typer av demenssjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom forskningen, men mer resurser behövs för att få fram botemedel och bromsmedicin. Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen.

Presskontakt

Liselotte Jansson

Liselotte Jansson

Presskontakt Generalsekreterare +46 (0)70-481 70 43
David Ågren

David Ågren

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)76-238 05 50

Bara forskning kan stoppa Alzheimers sjukdom

Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar. Ett vetenskapligt råd, lett av några av Sveriges främsta forskare, granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten för beslut av Alzheimerfondens styrelse. De flesta rör Alzheimers sjukdom, men vi stöder även forskning kring andra typer av demenssjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom forskningen, men mer resurser behövs för att få fram botemedel och bromsmedicin. Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen.

Alzheimerfonden har insamlingskonton
PG 90 11 19-8 och BG 901-1198

Alzheimerfonden
Vegagatan 9
113 29 Stockholm