Gå direkt till innehåll
​”Alzheimerfondens stora forskningspris” på 5 miljoner kronor delas av två forskare

Pressmeddelande -

​”Alzheimerfondens stora forskningspris” på 5 miljoner kronor delas av två forskare

De två forskarna professor Henrik Zetterberg och biträdande professor Martin Hallbeck får ta emot ”Alzheimerfondens stora forskningspris” och dela på en prissumma som uppgår till 5 miljoner kronor.

Priset har instiftats tack vare den donation som Alzheimerfonden erhöll i våras i form av en 1934 Mercedes-Benz 500 K Special Roadster. Bilen donerades till Alzheimerfonden och Cancerfonden och såldes på Mercedes stora auktion i Stuttgart den 12 juli i år. Alzheimerfonden erhöll drygt 6 miljoner kronor och delar därför ut ”Alzheimerfondens stora forskningspris” till donatorns ära.

– Demens är ett stort folkhälsoproblem och behovet av ökade resurser till forskningen är akut. Vi är därför glada över att tack vare den stora donationen kunna dela ut det hittills största belopp som vi givit enskilda forskare, säger Liselotte Jansson, Alzheimerfondens generalsekreterare.

Professor Henrik Zetterberg forskar vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg och har inriktat sig på att studera tidiga tecken på Alzheimers sjukdom. Han och hans forskarkollegor har visat att ryggvätskemarkörer för Alzheimers sjukdom fungerar för att ställa tidig diagnos. Dessa markörer används nu över hela världen när nya läkemedel testas.

Martin Hallbeck, biträdande professor vid Linköpings Universitet, har i sin forskning visat hur Alzheimers sjukdom sprider sig mellan nervcellerna. Han och hans forskargrupp har också funnit att spridningen delvis kan förhindras med en liten blockerande molekyl. Detta fynd kan bana väg för en ny typ av läkemedel som kan hejda den kognitiva nedbrytningen i hjärnan.

Henrik Zetterberg om sin forskning:
– Våra markörstudier på ryggvätska talar för att Alzheimers sjukdom börjar 10–20 år innan man får tydliga symptom på att något inte står rätt till i hjärnan. Vi tror att det är i detta tidsfönster framtidens läkemedel kommer att vara effektiva. Vi detaljstuderar just nu markörproteinernas utsöndring i nervcellskulturer och ser hur de ändrar sig om man behandlar nervceller med nya läkemedelskandidater mot Alzheimers sjukdom. Vi arbetar även med att ta fram enklare diagnostiska tester i blod och nya markörproteiner, för att bland annat kunna studera hur nervcellskopplingarna mår och hur hjärnans städarceller arbetar. ”Alzheimerfondens stora forskningspris” är en fantastisk uppmuntran till hela forskarlaget.

Martin Hallbeck om sin forskning:
– De senaste åren har man förstått att Alzheimers sjukdom orsakas av skadliga processer inuti hjärnans nervceller. Vår forskning handlar om hur dessa processer sprider sig i hjärnan och därmed orsakar utvecklingen från lätt glömska till svår demenssjukdom där den drabbade är helt beroende av andra. För att förstå hur spridningen går till behöver vi titta in i cellerna för att se vilka budbärarna är för spridningen, hur dessa tar sig mellan cellerna och hur vi kan stoppa denna spridning. Den förståelse om spridningen som vi hittills kunnat bidra med visar på kraften i de modellsystem som vi utvecklat och vi arbetar just nu dels med de små ”farkoster” (vesiklar) som toxiska substanser förflyttas med mellan nervcellskopplingar, dels med att testa substanser som kan hindra överföringen. Att vårt forskarteam nu får ”Alzheimerfondens stora forskningspris” är en stor ära och vi känner oss mycket hedrade. Jag och min forskargrupp kommer göra vårt yttersta för att detta långsiktigt ska leda till nytta för patienter med alzheimer.

Kontaktinformation:
Professor Henrik Zetterberg, henrik.zetterberg@clinchem.gu.se, tel 0768-672647
Biträdande professor Martin Hallbeck, martin.hallbeck@liu.se, tel 0730-555103
Generalsekreterare Liselotte Jansson, liselotte@alzheimerfonden.se, tel 0704-81 70 43

Pressbilder:
Henrik Zetterberg

Martin Hallbeck

Liselotte Jansson

Ämnen

Kategorier


Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar. Ett vetenskapligt råd, lett av några av Sveriges främsta forskare, granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten för beslut av Alzheimerfondens styrelse. De flesta rör Alzheimers sjukdom, men vi stöder även forskning kring andra typer av demenssjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom forskningen, men mer resurser behövs för att få fram botemedel och bromsmedicin. Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen.

Presskontakt

Liselotte Jansson

Liselotte Jansson

Presskontakt Generalsekreterare +46 (0)70-481 70 43
David Ågren

David Ågren

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)76-238 05 50

Bara forskning kan stoppa Alzheimers sjukdom

Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar. Ett vetenskapligt råd, lett av några av Sveriges främsta forskare, granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten för beslut av Alzheimerfondens styrelse. De flesta rör Alzheimers sjukdom, men vi stöder även forskning kring andra typer av demenssjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom forskningen, men mer resurser behövs för att få fram botemedel och bromsmedicin. Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen.

Alzheimerfonden har insamlingskonton
PG 90 11 19-8 och BG 901-1198

Alzheimerfonden
Vegagatan 9
113 29 Stockholm