Gå direkt till innehåll
Norge anordnar anhörigläger efter svensk förebild

Pressmeddelande -

Norge anordnar anhörigläger efter svensk förebild

Norge har beslutat att starta lägerverksamhet för unga anhöriga med en demenssjuk förälder. Förebilden är de läger som Avesta Kommun anordnar varje sommar i samarbete med Alzheimerfonden.

Norska staten satsar stort på verksamheten och deras motsvarighet till Socialstyrelsen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, avsätter nu 1,9 miljoner norska kronor för detta ändamål. De svenska lägren finansieras helt och hållet av Alzheimerfonden.

Under två dagar har en norsk delegation varit på studiebesök i Sjövik utanför Avesta där bl.a. initiativtagarna Katrin Lindholm och Gudrun Strandberg från Avesta Kommun berättat om lägerkonceptet och hur de tagit emot unga anhöriga från hela landet.

I Norge kommer det första lägret att hållas till sommaren 2016 och ska ta emot barn upp till 12 års ålder. Därefter hoppas man kunna utöka verksamheten och kanske inleda närmare samarbeten med Sverige.

Syftet med lägren är att ungdomarna ska kunna knyta kontakter med andra i samma situation och få svar på sina frågor av experter.

– Det är mycket glädjande att norrmännen vill ha vår viktiga lägerverksamhet som förebild, säger Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson.

– Vi är också imponerade av den norska statens stora engagemang i demensfrågor, något vi saknar här i Sverige. Vi skulle välkomna ett lika stort stöd från svenska staten. På Alzheimerfonden är vi beredda att hjälpa till, men kan inte ta ensamt ansvar för dessa stora frågor, påpekar Liselotte Jansson.

Foto: Kerstin Eriksson, Avesta Kommun

Ämnen

Kategorier


Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar. Ett vetenskapligt råd, lett av några av Sveriges främsta forskare, granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten för beslut av Alzheimerfondens styrelse. De flesta rör Alzheimers sjukdom, men vi stöder även forskning kring andra typer av demenssjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom forskningen, men mer resurser behövs för att få fram botemedel och bromsmedicin. Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen.

Presskontakt

Liselotte Jansson

Liselotte Jansson

Presskontakt Generalsekreterare +46 (0)70-481 70 43
David Ågren

David Ågren

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)76-238 05 50

Bara forskning kan stoppa Alzheimers sjukdom

Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar. Ett vetenskapligt råd, lett av några av Sveriges främsta forskare, granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten för beslut av Alzheimerfondens styrelse. De flesta rör Alzheimers sjukdom, men vi stöder även forskning kring andra typer av demenssjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom forskningen, men mer resurser behövs för att få fram botemedel och bromsmedicin. Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen.

Alzheimerfonden har insamlingskonton
PG 90 11 19-8 och BG 901-1198

Alzheimerfonden
Vegagatan 9
113 29 Stockholm