Gå direkt till innehåll
Professor Lars Lannfelt föreläser på Alzheimerdagen
Professor Lars Lannfelt föreläser på Alzheimerdagen

Pressmeddelande -

Professor Lars Lannfelt får Alzheimerfondens stora forskningspris

I år har Alzheimerfondens stora forskningspris om 2,5 miljoner kronor tilldelats Lars Lannfelt, professorer i Geriatrik vid Uppsala universitet. Han får priset för sin lovande läkemedelskandidat BAN2401, som efter framgångsrika studier har visat sig kunna fördröja sjukdomsförloppet hos patienter med tidig Alzheimers sjukdom.

Alzheimers sjukdom är vår tids största folksjukdom. Ännu finns inget botemedel och många misslyckade läkemedelsprövningar har gjorts i jakten på att försöka knäcka gåtan kring Alzheimers sjukdom, men nu kan en lösning vara på väg. Professor Lars Lannfelt och hans forskargrupp vid Uppsala universitet har efter snart 20 års arbete lyckats utveckla en läkemedelskandidat som inger framtidshopp.

Den framgångsrika antikroppen BAN2401 är framtagen i ett strategiskt samarbete mellan det japanska läkemedelsföretaget Eisai och det svenska läkemedelsföretaget Bioarctic, där Lars Lannfelt är storägare. Antikroppen riktar sig mot att eliminera de toxiska aggregaten av amyloid-beta som anses vara orsaken bakom Alzheimers sjukdom.

I somras genomfördes en global fas 2b-studie där antikroppen testades i olika doser på 856 patienter från nio olika länder.Urvalet bestod av patienter som befann sig i tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Bioarctic meddelade positiva resultat av studien där BAN2401 visade signifikanta fördelar och en minskad progression av sjukdomen efter 18 månader.

Nästa steg är en Fas 3-studie som varje läkemedel måste genomgå innan det når marknaden.

Hela motiveringen till årets forskningspris lyder:

- Årets mottagare av Alzheimerfondens stora forskningspris är professor Lars Lannfelt. Professor Lannfelt föräras priset för sitt mångåriga forskningsarbete rörande de grundläggande sjukdomsframkallande förändringarna i hjärnan vid Alzheimers sjukdom, hur de kan orsakas av genetiska förändringar och hur förändringarna kan diagnostiseras samt angripas med nya läkemedel. Ett av dessa läkemedel är det som hela världen nu hoppas skall visa sig vara effektivt mot Alzheimers sjukdom, vilket vi snart kommer att få veta, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

Ämnen

Kategorier


Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar. Ett vetenskapligt råd, lett av några av Sveriges främsta forskare, granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten för beslut av Alzheimerfondens styrelse. De flesta rör Alzheimers sjukdom, men vi stöder även forskning kring andra typer av demenssjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom forskningen, men mer resurser behövs för att få fram botemedel och bromsmedicin. Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen.

Presskontakt

Liselotte Jansson

Liselotte Jansson

Presskontakt Generalsekreterare +46 (0)70-481 70 43
David Ågren

David Ågren

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)76-238 05 50

Bara forskning kan stoppa Alzheimers sjukdom

Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar. Ett vetenskapligt råd, lett av några av Sveriges främsta forskare, granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten för beslut av Alzheimerfondens styrelse. De flesta rör Alzheimers sjukdom, men vi stöder även forskning kring andra typer av demenssjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom forskningen, men mer resurser behövs för att få fram botemedel och bromsmedicin. Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen.

Alzheimerfonden har insamlingskonton
PG 90 11 19-8 och BG 901-1198

Alzheimerfonden
Vegagatan 9
113 29 Stockholm