Gå direkt till innehåll
Nu går det branschledande teknikföretaget Hewlett Packard Enterprise med i kampen för att knäcka gåtan kring Alzheimers sjukdom med hjälp av framtidens teknik
Nu går det branschledande teknikföretaget Hewlett Packard Enterprise med i kampen för att knäcka gåtan kring Alzheimers sjukdom med hjälp av framtidens teknik

Pressmeddelande -

Så ska Hewlett Packard Enterprise påskynda Alzheimerforskningen

Att hitta en lösning på den snabbt växande Alzheimergåtan engagerar många. Nu går det branschledande teknikföretaget Hewlett Packard Enterprise med i kampen för att knäcka gåtan kring Alzheimers sjukdom med hjälp av framtidens teknik.

47 miljoner människor är drabbade av demenssjukdomar och ett nytt fall upptäcks var tredje sekund. Idag finns inget botemedel och forskare runt om i hela världen arbetar hårt för att hitta orsaken bakom Alzheimers sjukdom. En stor utmaning i forskningsarbetet är att bearbeta den enorma mängd patientdata som samlas in och lagras över lång tid.

- Alzheimerforskare samlar in och analyserar olika typer av data från patienter; medicinsk historik, familjehistorisk, blodvärden, data om livsstil, kost, boendesituation med mera. Idag finns varken tekniken eller infrastrukturen för att forskarna ska kunna analysera sådana enorma mängder data, säger Anna Granö, Sverigechef på Hewlett Packard Enterprise.

Hewlett Packard Enterprise har utvecklat en ny, revolutionerande teknologi som ska underlätta forskarnas arbete i kampen mot demenssjukdomar. Tekniken kallas för Memory-Driven Computing och används redan av forskare vid tyska forskningsinstitutet DZNE för att få nya insikter om Alzheimers sjukdom.

- Med Memory-Driven Computing kan forskare bearbeta den enorma mängd patientdata som samlas in för att bättre förstå Alzheimers sjukdom och hitta nya samband som de inte sett tidigare. När forskningsprocessen går snabbare kan forskarna testa nya hypoteser om vad som orsakar sjukdomen, säger Anna Granö.

Hewlett Packard Enterprises stora engagemang för Alzheimerfrågan ledde till att man kontaktade Alzheimerfonden för att inleda ett samarbete.Anna Granö menar att samarbetet med en organisation, som delar Hewlett Packard Eneterprises värderingar och målsättningar, ökar innovationstakten.

- Framtidens lösningar kommer att skapas genom samarbeten mellan drivande organisationer som var för sig arbetar för Alzheimergåtans lösning. Förändringarna sker så snabbt idag. Ska man som företag vara relevant och skapa nya värden måste man samarbeta, avslutar Anna Granö.

Ämnen


Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar. Ett vetenskapligt råd, lett av några av Sveriges främsta forskare, granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten för beslut av Alzheimerfondens styrelse. De flesta rör Alzheimers sjukdom, men vi stöder även forskning kring andra typer av demenssjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom forskningen, men mer resurser behövs för att få fram botemedel och bromsmedicin. Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen.

Kontakter

Liselotte Jansson

Liselotte Jansson

Presskontakt Generalsekreterare +46 (0)70-481 70 43
David Ågren

David Ågren

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)76-238 05 50

Bara forskning kan stoppa Alzheimers sjukdom

Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar. Ett vetenskapligt råd, lett av några av Sveriges främsta forskare, granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten för beslut av Alzheimerfondens styrelse. De flesta rör Alzheimers sjukdom, men vi stöder även forskning kring andra typer av demenssjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom forskningen, men mer resurser behövs för att få fram botemedel och bromsmedicin. Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen.

Alzheimerfonden har insamlingskonton
PG 90 11 19-8 och BG 901-1198

Alzheimerfonden
Vegagatan 9
113 29 Stockholm