Gå direkt till innehåll
Sveriges första Alzheimerrapport ska öka kunskapen om demenssjukdomar

Pressmeddelande -

Sveriges första Alzheimerrapport ska öka kunskapen om demenssjukdomar

Alzheimerfonden har tagit fram Sveriges första vetenskapliga alzheimerrapport. Rapporten ska kunna läsas av gemene man för att öka kunskapen om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

Demenssjukdomar är vår tids stora samhällsutmaning med stort lidande för både drabbade, anhöriga och andra närstående. När någon drabbas av en demenssjukdom förvärras sjukdomen gradvis över tid och påverkar kognitiva funktioner såsom minne, beteende och uppfattning av omvärlden. Det som få vet är att det varken finns något botemedel eller behandling som bromsar sjukdomen och att det är den enda folksjukdomen som är hundra procent dödlig. Om någon får en demensdiagnos, ex Alzheimers sjukdom, möts man av stor okunskap om diagnosen och hur den kommer att förändra livet för den drabbade men också för anhöriga och närstående.

- Vi måste bryta den stigmatisering som råder om demenssjukdomar. Det finns så mycket fördomar, myter och okunskap som omgärdar dessa sjukdomar och det måste vi ändra på, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

I november 2019 publicerades Alzheimerfondens vetenskapliga alzheimerrapport som är den första i sitt slag i Sverige. Den ger läsaren en grundläggande kunskap om de vanligaste diagnoserna och en mer genomgripande förklaring på Alzheimers sjukdom som är den vanligaste diagnosen. Rapporten omfattar en vetenskaplig sammanställning av högaktuella forskningsprojekt i Sverige men även några internationella projekt som ligger i framkant. I rapporten nämns bland annat hur nära vi är ett botemedel, orsaker bakom sjukdomen, ärftliga faktorer, nya metoder för att diagnosticera sjukdomen, livsstilsförändringar som kan minska risken att drabbas och framtida prioriteringar för att påskynda framstegen inom forskningen.

- Det finns många intressanta forskningsprojekt i Sverige. Svenska forskare är framgångsrika när det gäller till exempel diagnostik. Det finns också intressant forskning som syftar till att hitta en bromsmedicin inom de närmaste åren. Alzheimers sjukdom börjar i hjärnan upp till tjugo år innan de första symptomen blir tydliga. Det finns också intressanta forskningsprojekt som handlar om vad vi själva kan göra för att minska risken att drabbas av Alzheimers sjukdom.

Rapporten är framtagen för att kunna läsas av gemene man men håller samtidigt en hög vetenskaplig nivå. Syftet är att den ska bidra till större kunskap och förståelse vad demenssjukdomar handlar om.

Rapporten går att beställa i Alzheimerfondens nätbutik.

Ämnen

Kategorier


Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar. Ett vetenskapligt råd, lett av några av Sveriges främsta forskare, granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten för beslut av Alzheimerfondens styrelse. De flesta rör Alzheimers sjukdom, men vi stöder även forskning kring andra typer av demenssjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom forskningen, men mer resurser behövs för att få fram botemedel och bromsmedicin. Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen.

Kontakter

Liselotte Jansson

Liselotte Jansson

Presskontakt Generalsekreterare +46 (0)70-481 70 43

Bara forskning kan stoppa Alzheimers sjukdom

Alzheimerfonden är en insamlingsorganisation som är en av de viktigaste bidragsgivarna till forskningen kring demenssjukdomar. Ett vetenskapligt råd, lett av några av Sveriges främsta forskare, granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten för beslut av Alzheimerfondens styrelse. De flesta rör Alzheimers sjukdom, men vi stöder även forskning kring andra typer av demenssjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom forskningen, men mer resurser behövs för att få fram botemedel och bromsmedicin. Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen.

Alzheimerfonden har insamlingskonton
BG 901-1198, PG 90 11 19-8
Swish: 90 111 98

Alzheimerfonden
Vegagatan 9
113 29 Stockholm