Gå direkt till innehåll
Ny rapport belyser digitaliseringens potential att öka jämställdheten i svenskt entreprenörskap

Pressmeddelande -

Ny rapport belyser digitaliseringens potential att öka jämställdheten i svenskt entreprenörskap

En ny rapport från svenska Amazon visar att digitala marknadsplatser bidrar till att jämna ut skillnader mellan kvinnliga och manliga entreprenörer genom att göra det lättare att nå ut till nya kunder. Vidare framhävs att trots att ett rekordstort antal företag startats av kvinnor sedan början av 2000-talet, drivs 75 procent av alla företag fortfarande av män. Rapporten lägger fram tio förslag på åtgärder för att förbättra situationen och belyser dessutom strukturella och kulturella barriärer som hindrar jämställdhet och inkludering i svenskt näringsliv.

Rapporten, framtagen av Implement Consulting Group, baserar sig på intervjuer med 400 ledare från små och medelstora företag och lyfter fram den kritiska betydelsen av digital kompetens. Ett av de huvudsakliga hindren för jämställdhet inom entreprenörskap är den bristande tillgången till digitala verktyg och utbildning, vilket rapporten identifierar som avgörande områden för förbättring.

Rebecka Berntsson, samhällspolitisk expert på Amazon i Sverige och initiativtagare till rapporten, understryker vikten av rapportens slutsatser och Amazons åtagande att stödja kvinnliga entreprenörer. Hon poängterar att jämlikhet i entreprenörskap inte bara är en fråga om rättvisa utan också en drivkraft för ekonomisk innovation och tillväxt. "Genom att utrusta alla entreprenörer med de verktyg och kunskaper de behöver, kan vi skapa en mer dynamisk, innovativ och inkluderande ekonomi," säger Rebecka.

Rapporten avslöjar även en brist på kunskap om och tillgång till finansieringsmöjligheter som ett stort hinder, särskilt för kvinnliga företagare. För att adressera dessa utmaningar, presenteras tio strategiska åtgärder. Dessa inkluderar initiativ för att stärka kvinnors position i den digitala ekonomin, såsom utbildningsprogram och mentorskap som syftar till att öka deras digitala kompetens och entreprenöriella färdigheter.

Vidare betonar rapporten behovet av att skapa mer tillgängliga finansieringsvägar för kvinnliga företagare och att uppmuntra till en kultur inom företagssektorn som värdesätter och främjar mångfald och jämställdhet.

För att främja en mer jämställd utveckling, innehåller rapporten tio rekommendationer:

  1. Verka för en ambitiös handels- och exportpolitik med goda förutsättningar för företag att växa och exportera genom digitalisering och e-handel, och genom en stark inre marknad inom EU där företag kan skala upp.
  2. En reform för ökad konkurrenskraft – utvidgat FoU-avdrag för företags digitalisering.
  3. Gör Verksamt.se till en one-stop-shop för företagsregler och finansieringsstöd som lättar den administrativa bördan för entreprenörer.
  4. Lägg till en kurs inom privatekonomi, sparande och företagande inom ramen för det individuella valet i gymnasieskolan.
  5. Instifta en särskild SFI-utbildning för de deltagare som vill lära sig mer om entreprenörskap, digitalisering och e-handel.
  6. Instifta en särskild UF-utbildning som bidrar med kunskap inom digitala verktyg.
  7. Inrikta särskilda insatser för att stärka finansieringen av kvinnoledda företag.
  8. Instifta inkubatorer med särskilt fokus på kvinnors företagande.
  9. Låt Almi bidra med pitch-coacher för att förbereda entreprenörer inför att de ska söka kapital.
  10. Sänk arbetsgivaravgifter och egenavgifter för småföretagare.

Rapporten “Entreprenörskap för alla – 10 rekommendationer för ett demokratiserat entreprenörskap i Sverige” är utarbetad av Implement Consulting Group och tre forskare från Sustainable Finance Lab på uppdrag av svenska Amazon och grundar sig på enkätintervjuer, offentlig finansiell data relaterad till respondenterna samt en genomgång av tidigare forskning.

Ämnen


Om Amazon 

Amazon vägleds av fyra principer: starkt fokus på kunder snarare än konkurrenter, passion för innovation, hängivenhet till verksamhetsoptimering och långsiktigt tänkande. Kundrecensioner, 1-Click shopping, personligt anpassade rekommendationer, Prime, Fulfilment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo och Alexa är några av de produkter och tjänster där Amazon varit pionjärer. För mer information, besök https://www.aboutamazon.eu/ och följ @AmazonNews.

Kontakter

Amazon Sverige

Presskontakt Presskontakt

Amazon Sverige