Pressmeddelande -

Nya tider i advokatbranschen!

Liksom många andra branscher påverkas advokatbyråerna av digitalisering och yngre generationers syn på hur man söker rådgivning/experthjälp. Som ett steg i att bemöta ett allt högre tempo och större krav på tillgänglighet formar nu Jönköpings största byrå inom bland annat konkurshantering om trupperna.

- Det är viktigt att kunna erbjuda den juridik som efterfrågas, när den efterfrågas, vare sig den har det digitala som bas eller är öga mot öga, menar Anna von Knorring. Anna är sedan årsskiftet är ny verksamhetsledare på Amber Advokater i Jönköping. Hon är också en av konkursförvaltarna på byrån.

Två nya delägare går nu in i byrån och juristerna jobbar mer renodlat inom olika huvudgrupper av juridik. Syftet är att klienterna ska få bättre tillgänglighet till byråns advokater. När den ena advokaten till exempel sitter i en förhandling i rätten, finns någon annan på plats som också är insatt i ärendena. Det kan tyckas vara en självklarhet, men det ser oftast inte ut så på byråer utanför storstäderna. Delägare är nu Fredrik Lager, Mats Aronson, Martin Rickhag och Anna von Knorring. De två senare är nya delägare, men båda har jobbat inom Amber i många år. I centrala Jönköping sitter idag åtta jurister och två administratörer. Totalt har Amber Advokater ett 40-tal jurister på sju orter i södra Sverige.

- Vi kommer jobba i team och det minskar också sårbarheten i företaget. Dessutom ökar energin hos alla på byrån. Det blir roligare att jobba helt enkelt, säger Anna, och betonar att det också är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Många jurister dras till storstäderna i hopp om toppjobb där. Men på en mindre byrå får man snabbt ett större ansvar och kan jobba mer självständigt, hävdar Anna. 

Kontakt: 

Anna von Knorring, advokat, anna.vonknorring@amberadvokater.se, 036-30 59 92.
Veronika Albert, kommunikatör, veronika.albert@amberadvokater.se, 036-30 59 85.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • advokatbyrå
  • amberadvokater

Regioner

  • Jönköping

Amber Advokater

Amber Advokater erbjuder en bredd av juridiska tjänster i toppklass – på alla platser där vi finns. Några av våra starka områden är obeståndsjuridik, affärsjuridik, brottmål, boutredningar och familjerätt. Genom vårt nätverk av jurister på sju orter får du tillgång till en stor och bred kompetens och erfarenhet.