Pressmeddelande -

Underhåll på djupt vatten

Luleå Bogserbåts AB har tre bogserbåtar som största delen av tiden är ute på sjön och mycket underhållsarbete sker till havs. Därför valde de webbaserade AM Underhåll som med internetuppkoppling är tillgängligt överallt.

– Ett webbaserat underhållssystem är ett måste när man har en verksamhet som är mobil, säger Hans Rönnbäck, maskinchef på Luleå Bogserbåts AB.

Luleå Bogserbåts AB är ett helägt kommunalt bolag som bedriver hamnbogsering och isbrytning i hamnar från Skellefteå i söder till Karlsborg i norr. Hemmahamnen är Luleå och arbetet utförs med tre bogserbåtar: Viscaria, Valkyria och Victoria. Säkerheten är en väldigt viktig aspekt för Luleå Bogserbåt. Eftersom en bogserbåt är en, i förhållande till storleken, stark båt som används för att dra exempelvis fartyg, pråmar och pontoner är krafterna som sätts i rörelse stora.

– Det är ett måste för oss att ha struktur på underhållsarbetet för att kunna ha hög säkerhet och för att kunna visa dokumentation för myndigheter, konstaterar Hans Rönnbäck. 

Luleå Bogserbåts AB har tolv anställda som jobbar ombord. De är fördelade på fyra besättningar med en befälhavare, en maskinist och en matros i varje besättning. 

– Alla är delaktiga i underhållsarbetet. AM Underhåll är enkelt att använda och med ett väl fungerande förebyggande underhåll kan vi minska behovet av oplanerad service, säger Hans Rönnbäck.
 
För mer information: Johan Krantz, vd AM System, 0910-711651, johan@amsystem.se

Ämnen

  • Transport

Kategorier

  • dokumenthanteringssystem
  • it-stöd
  • kvalitetsledningssystem
  • kvalitetssäkring
  • underhållssystem
  • ärendehanteringssystem
  • förbättringsarbete

Fakta: AM System
AM System AB utvecklar och säljer webbaserade system inom underhåll-, dokument- och ärendehantering.

AM System startades 1997 och är idag en del av koncernen AM Hultdin Förvaltning AB där även AM Selection och amergo ingår. AM System har drygt 450 företag som kunder spridda över hela Sverige.

Läs mer om AM System på www.amsystem.se

Kontakter

Mats Hultin

Presskontakt Försäljningschef Marknad och Försäljning +46 910-711 653