Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Under ett event för unga entreprenörer började Janna fundera över algers kemiska egenskaper och tänkbara användningsområden. Det resulterade i en innovativ produkt för byggbranschen. (Foto: Anders Walls Stiftelse)

Anders Wall-stipendium till ung entreprenör som förvandlar tång till miljövänlig byggisolering

19-åriga Janna Naser från Örebro har erhållit 2024 års Anders Walls Ung Företagsamhet-stipendium på 125.000 kronor. Jannas affärsidé är att med alger och tång som råvara utveckla ett hållbart isoleringsmaterial för byggbranschen. Laboratorietester genomförs nu i samarbete med det statliga forskningsinstitutet RISE för att skapa en prototyp. Målet är en färdig produkt år 2026.

Kontakter

Fredrik Söderbaum

Fredrik Söderbaum

Presskontakt 070-311 04 68

Anders Walls Stiftelse har sedan starten 1981 delat ut drygt 85 Mkr till unga talanger inom forskning, entreprenörskap och musik.

I anslutning till Anders Walls 50-årsdag 1981 tog ett antal framträdande personer inom svenskt närings- och kulturliv initiativet till en insamling för att främja sådana ändamål som ligger Anders Wall nära, främst att stödja och uppmuntra insatser gjorda av unga människor i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. De insamlade medlen överfördes till en stiftelse som fick namnet Anders Walls Stiftelse.
Stiftelsen delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. Sedan starten har stiftelsen delat ut drygt 85 miljoner kronor i stipendier och bidrag och antalet stipendiater uppgår idag till runt 470 personer. Minst lika viktig som stipendiesumman är med­lemskapet i nätverket Wallumni, bestående av alla tidigare stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bland annat internationella studieresor tillsammans. Stiftelsens ordinarie stipendier delas med några undantag traditionellt ut vid en ceremoni i Stockholm i anslutning till Anders Walls födelsedag den 10 mars.

Anders Walls Stiftelse
Strandvägen 5 A
103 97 Stockholm
Sweden