Gå direkt till innehåll
Starka siffror när koncernen STIHL redovisar verksamhetsåret 2020

Pressmeddelande -

Starka siffror när koncernen STIHL redovisar verksamhetsåret 2020

Verksamhetsåret 2020 resulterade i en omsättning på 4,58 miljarder euro för STIHL koncernen, en ökning på 16,5 procent jämfört med 2019. Även antalet anställda ökade och globalt har STIHL cirka 18 200 medarbetare. Den positiva utvecklingen spås fortsätta under 2021 – inte minst till följd av många nya produkter.

Under 2020 hade koncernen en försäljnings- och omsättningstillväxt på nästan samtliga marknader. Den högsta tillväxtprocenten var inom batterisegmentet, vilket utgör cirka 17 procent av den totala försäljningen, och som fortsätter att öka. Även försäljningen inom bensinsegmentet ökade kraftigt med kvantiteter långt över batterisegmentet.

– I början av coronapandemin och trots pessimistiska prognoser beslutade vi att fortsätta producera med högsta kapacitet och i enlighet med de strängaste smittskyddsstandarder för att tillgodose efterfrågan från våra kunder. I mars och april 2020 sjönk försäljningen globalt då många återförsäljare tvingades stänga butikerna till följd av pandemin, men i maj ökade efterfrågan igen och vi kunde snabbt kompensera för den tidigare nedgången, säger Dr. Bertram Kandziora på STIHL.

Även i Sverige och resterande nordiska marknader var 2020 ett mycket starkt år, inte minst sett till produkter för privatpersoner som i stor utsträckning var hemmavid och arbetade i sina trädgårdar.

2020 uppgick STIHL koncernens omsättning till 4,58 miljarder euro – en tillväxt på 16,5 procent jämfört med föregående år (3,93). Exklusive valutaeffekter ökade intäkterna med 20,8 procent. I linje med den positiva affärsutvecklingen ökade också antalet anställda med 9 procent, till cirka 18 200 medarbetare globalt per 31 december 2020.

Framförallt lanseringar av nya produkter bidrog till försäljningsökningen. Efterfrågan har varit, och är, stor från såväl konsumenter som professionella användare inom trädgårdsskötsel, jordbruk, skogsbruk och vägunderhåll. Exempelvis har den batteridrivna grenkapen GTA 26 och stånghäcksaxen HLA 66 samt den bensindrivna motorsågen MS 400 C-M visat sig mycket populära.

Fokus på hälsa, produktion och logistik
En hög nivå av hälsofrämjande åtgärder, liksom att säkra leverantörskedjor och fortsatt hög produktion, var centrala hörnstenar i koncernens strategi under 2020. Medarbetarnas hälsa och välbefinnande har alltid högsta prioritet och STIHL implementerade i ett tidigt skede ett effektivt hygienkoncept i nära samarbete med ansvariga myndigheter. Vid sidan av detta lyckades STIHL leverera alla tillgängliga komponenter till monteringsanläggningarna, eller via leverantörerna i förväg.

– Det här är fördelarna med att ha ett eget produktionsnätverk samt starka partnerskap med våra leverantörer. Trots det behövde vi vara flexibla och anpassa olika tillverkningsplaner, säger Dr. Kandziora. 

STIHL underlättade för återförsäljare genom exempelvis förlängda betalningsfrister och med en omfattande och framåtblickande produktions- och logistikplanering blev det möjligt att i största möjliga mån upprätthålla leverantörskedjorna. Tillverkningen av några av de mest efterfrågade produkterna påverkades dock, men STIHL kunde i stor utsträckning leverera på kundernas höga efterfrågan.

– Vi fortsätter att stärka kännedomen om vårt varumärke hos både konsumenter och proffs på den nordiska marknaden. Vi ser att det gett goda resultat i form av ökat antal marknadsandelar då nya slutanvändare lär känna kvaliteten och tryggheten i att använda våra produkter, säger Kjell Svensson, VD, STIHL Norden. 

Företaget har nyligen initierat ett antal projekt för att hantera denna förändring genom att fokusera på framtida kund- och marknadskrav.

Ska bli klimatneutrala
STIHL har förbundit sig till Parisavtalet och målet att begränsa den globala uppvärmningen. 2020 presenterade STIHL en ambitiös klimatstrategi som ska göra koncernen klimatneutral. Först ut att implementera klimatstrategin var STIHL Tyskland som blev klimatneutrala i januari 2021. De globala produktionsanläggningarna planerar att gå samma väg under 2022 och de internationella säljbolagen år 2023-2028.

På STIHL Nordens huvudkontor i Stenkullen utanför Göteborg är ambitionerna höga och bolaget har som mål att bli ett av koncernens första klimatneutrala säljbolag.

– STIHL har haft en koppling till naturen sedan företaget grundades och självklart ska alla delar av verksamheten göra det man kan för att bidra till hållbarhetsmålen. På kontoret i Stenkullen har vi bland annat en solcellsanläggning som producerar hälften av vårt årliga behov och nu arbetar vi med planläggning och planering för att uppnå klimatneutralitet på samtliga kontor i Norden, säger Kjell Svensson, VD, STIHL Norden. 

Följ STIHL på Mynewsdesk för löpande information om nya produkter och företagsnyheter.


För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Eriksson, presskontakt STIHL Sverige, 0302-248 08, gunilla.eriksson@stihl.se


 

Ämnen

Kategorier


STIHL erbjuder maskiner och produkter för trädgård, skog och grönytor. Via certifierade återförsäljare tillhandahålls bland annat batteridrivna trädgårdsmaskiner som robotgräsklippare, häcksaxar och grästrimmers samt högtryckstvättar, motorsågar, röjsågar och smarta lösningar för såväl konsumenter som professionella användare. STIHL är en global koncern med kvalitet och säkerhet som ledord och arbetar för att bidra till en mer hållbar framtid. Koncernen har omkring 18 200 medarbetare och omsatte 4,58 miljarder euro år 2020. Det nordiska huvudkontoret finns i Sverige med verksamhet i Norge, Danmark och Finland. Läs mer på www.stihl.se.www.stihl.se.

Kontakter

Gunilla Eriksson

Presskontakt Marknadskoordinator 0302 - 248 08

Tradition och kvalitet sedan 1926

STIHL utvecklade den första kedjesågen 1926. Sedan dess har det tillkommit många produkter för både skog och trädgård. Nu omfattar STIHL-gruppen dotterbolag i ca. 160 länder och har tillverkning i bl.a. Tyskland, Österrike, Schweiz, Brasilien och USA.

Andreas Stihl Norden AB
Glimmervägen 6
443 03 Stenkullen
Sverige