Anebyhusgruppen tecknar samarbetsavtal med Serafim Fastigheter

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 08:37 CEST

Anebyhusgruppen har tecknat avtal med Serafim Fastigheter om byggnation av 26 radhus i Ältadalen, Nacka. - Vi är mycket glada över ännu ett samarbetsavtal med en stor aktör på bostadsmarknaden, där vi kan bidra med vår kunskap och kompetens inom gruppbyggda småhus, säger Jonas Vittgård, affärsområdesansvarig på Anebyhusgruppen.

Anebyhusgruppen i unikt projekt

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 11:40 CEST

Under 2018 påbörjar Anebyhusgruppen byggnationen av ett unikt projekt signerat Thomas Sandell, en av Sveriges främsta arkitekter och formgivare. - Det går att bygga även unika, arkitektritade hus i en rationell prefabindustri. Det visar samarbetet mellan Anebyhusgruppen och Thomas Sandell, säger Christian Brännström, Operativ chef för Anebyhusgruppen Contracting.

Anebyhusgruppen väljer Consid som digital partner

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2020 12:06 CEST

Anebyhusgruppen, med säte i Åseda, tillverkar styckehus, grupphus och volymhus. Nu vill de ta ett helhetsgrepp kring digitalisering och väljer därför Consid som digital partner i den fortsatta utvecklingsresan. En förstudie kring webben blir ett första steg och webbplattformen som valts är Episerver.

Anebyhusgruppen redovisar stora resultatförbättringar trots rådande läge

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 12:41 CEST

Under 2018 och 2019 gick bolaget igenom ett stålbad och nu syns effekterna tydligt i resultaten. Småhusproducenten Anebyhusgruppen redovisar en resultatförbättring på över 50 mkr under 2019. Något som vd Niklas Lundin menar är en framgång baserat på en gemensam kraftsamling på effektivisering och nytänkande.

Anebyhusgruppen skapar film tillsammans med Morgan Alling

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2019 10:10 CEST

Åsedaföretaget Anebyhusgruppen har i samarbete med småländska Roxx Communication Group producerat en kortfilmsserie där Morgan Alling medverkar. Den 10 oktober sänds första avsnittet på Anebyhusgruppens hemsida. – Vi får följa familjen Allings resa till att flytta in i sitt nybyggda hus, säger Elin Ivarsson, marknadskommunikatör på Anebyhusgruppen.

Anebyhusgruppen planerar nytt bostadsprojekt i Gäddeholm tillsammans med Carpenter

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2019 14:49 CEST

Gäddeholm utanför Västerås är ett växande bostadsområde i vacker och sjönära natur. I höst kommer Anebyhsugruppen i samarbete med Carpenter att påbörja byggnationen av sex parhus om totalt 12 lägenheter.

Anebyhusgruppen varslar 25 tjänstemän om uppsägning

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 10:14 CEST

Hustillverkaren Anebyhusgruppen, med kontor i Aneby och Åseda, varslar 25 tjänstemän om uppsägning. 
- Den minskade orderingången inom gruppbebyggda småhus ser ut att hålla i sig, säger Anebyhusgruppens VD Niklas Lundin. Det gör att vi tyvärr måste effektivisera och anpassa organisationen ytterligare.

I juni varslade Anebyhusgruppen 34 kollektivanställda medarbetare. Som nästa steg i arbetet med att effektivisera organisationen och anpassa den efter rådande marknadsläge läggs nu ännu ett varsel, den här gången på tjänstemannasidan.

-Tyvärr ser vi att orderingången fortsätter att minska, framförallt inom grupphus som är en stor del av vår verksamhet, säger Niklas Lundin, VD på Anebyhusgruppen. De nya amorteringskraven som infördes 1 mars i år ligger bakom en stor del av den avmattning som har skett på marknaden.

Personalen är informerad och förhandlingar kommer att inledas med de fackliga parterna inom kort.

-Anebyhusgruppen har expanderat kraftigt under de senaste åren och har en god orderstock, men nu måste vi anpassa vår kapacitet och vår kostnadsmassa till det nya marknadsläget, säger Niklas Lundin. Med de här åtgärderna på plats ser vi positivt på bolagets framtid.

För ytterligare information:
Niklas Lundin, 070-262 98 40
E-post: niklas.lundin@anebyhusgruppen.se

Anebyhusgruppen AB, med varumärkena Anebyhus, Ekeforshus och Kungshus, är en av Sveriges äldsta trähustillverkare. Företaget har huvudkontor i Åseda med en filial i Aneby samt produktion i Åseda och Klöverfors. Antalet anställda är omkring 250. Anebyhusgruppen ingår Surewood-koncernen, en stor träindustrikoncern som omsätter över 1,4 Mdkr.

Hustillverkaren Anebyhusgruppen, med kontor i Aneby och Åseda, varslar 25 tjänstemän om uppsägning. - Den minskade orderingången inom gruppbebyggda småhus ser ut att hålla i sig, säger Anebyhusgruppens VD Niklas Lundin. Det gör att vi tyvärr måste effektivisera och anpassa organisationen ytterligare.

Läs vidare »

Anebyhusgruppens varslar 34 kollektivanställda

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 17:46 CEST

På grund av en vikande marknad, framförallt inom grupphus, tvingas Anebyhusgruppen varsla 34 kollektivanställda om uppsägning.
- Varslet är ett led i vårt arbete med att effektivisera organisationen och anpassa den till rådande marknadsläge, säger Niklas Lundin, VD på Anebyhusgruppen.

Idag, den 14 juni, varslar Anebyhusgruppen 34 kollektivanställda i produktionen i Ruda och Åseda om uppsägning på grund av arbetsbrist. Varslet är en följd av en vikande marknad, framförallt inom grupphus, och ett led i arbetet med att effektivisera organisationen.

- Vi har informerat personalen och kommer att inleda förhandlingar med de fackliga parterna inom kort. Vi kommer att hantera varslet skyndsamt med respekt för berörda personer och försöka hitta så bra lösningar som möjligt för de som drabbas, säger Niklas Lundin, VD för Anebyhusgruppen.

De senaste åren har Anebyhusgruppen haft en kraftig tillväxt och mer än fördubblat omsättning och antal anställda.
- Vi har en god orderstock och ser positivt på framtiden, men på grund en vikande marknad inom grupphus måste vi vidta dessa åtgärder och anpassa vår organisation till rådande marknadsläge, säger Niklas Lundin.

För ytterligare information:

Niklas Lundin, VD
070-262 98 40
E-post: niklas.lundin@anebyhusgruppen.se

Anebyhusgruppen AB, med varumärkena Anebyhus, Ekeforshus och Kungshus, med huvudkontor i Åseda och en filial Aneby samt fabriker i Åseda, Klöverfors och Ruda, och är en av Sveriges äldsta trähustillverkare. Företaget producerar och marknadsför designade, prefabricerade småhus för den svenska och åländska marknaden. Genom Anebyhusgruppen Contracting AB bedrivs projektutveckling. I Anebyhusgruppen Volymhus AB produceras volymhus. Antalet anställda är omkring 300. Anebyhusgruppen ingår Active Invest-koncernen, med säte i Stockholm.

På grund av en vikande marknad, framförallt inom grupphus, tvingas Anebyhusgruppen varsla 34 kollektivanställda om uppsägning. - Varslet är ett led i vårt arbete med att effektivisera organisationen och anpassa den till rådande marknadsläge, säger Niklas Lundin, VD på Anebyhusgruppen.

Läs vidare »

Anebyhusgruppens koncern-VD övergår i styrelseroll

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 11:00 CEST

Peter Bosson, VD i koncernbolagen inom Anebyhusgruppen, lämnar sin operativa roll som VD för att istället arbeta med affärsutveckling utifrån en styrelseroll i Anebyhusgruppens styrelse.

Peter Bosson har, under de senaste nio åren, varit verksam som VD för Anebyhusgruppen AB och dess dotterbolag. Bosson kommer framöver att arbeta med affärsutveckling i styrelsen i Anebyhusgruppen och lämnar därmed det operativa ansvaret som VD för bolaget till Niklas Lundin.
Tanken är att Niklas, i rollen som tf VD, skall hjälpa Anebyhusgruppen slutföra det förändringsprogram som bolaget påbörjade under förra året fram till dess att en ny permanent VD är på plats senare i år. Förändringen sker den 28 maj 2018.

- Mitt uppdrag som VD har varit att bidra till tillväxt och utveckla koncernens verksamhet som självständigt bolag. Under resan har vi haft en tillväxt om 550 %, byggt upp entreprenadverksamhet och etablerat oss som Volymhusleverantör till Skanska, BoKlok. Jag ser att jag kommer att kunna bidra till verksamhetens utveckling i en mer strategisk roll och lämnar därmed över det operativa ansvaret för att kunna fokusera på affärsutveckling och koncernens fortsatta strategi, säger Peter Bosson.

- Peter Bosson har varit en stor tillgång för Anebyhusgruppen och verksamheten har under Peters ledning vuxit till ett bolag i miljardklassen. Peters erfarenhet, strategiska tänkande och drivkraft kommer att stärka styrelsen i Anebyhusgruppen och det är med stor glädje vi meddelar att Peters nya roll blir som arbetande styrelseledamot, säger Johan Enocson, styrelseordförande och ägare.

Niklas Lundin tillträder som tf VD i Anebyhusgruppen i samband med Peters övergång till styrelsen. Niklas Lundin arbetar sedan 2015 som VD i Spaljisten AB vilket också ingår i Active Invest-koncernen. Spaljisten är ett tillverkande bolag med en omsättning om ca 550 Mkr 2017 och har IKEA som största kund. Niklas har mångårig erfarenhet som VD från flera industri- och tjänsteföretag samt är van att driva förändrings- och effektiviseringsarbete.

- Jag är övertygad om att Niklas kommer att bidra till Anebyhusgruppens utveckling fram tills dess en permanent VD har hunnit tillträda, säger Johan Enocson vidare.

För ytterligare information:

Johan Enocsson, 070-605 80 43
E-post: johan.enocson@activeinvest.se

Niklas Lundin, 070-262 98 40
E-post: niklas.lundin@anebyhusgruppen.se

Anebyhusgruppen AB, med varumärkena Anebyhus, Ekeforshus och Kungshus, med huvudkontor i Åseda och en filial i Aneby samt produktionsanläggningar i Åseda, Ruda och Klöverfors, är en av Sveriges äldsta trähustillverkare. Företaget producerar och marknadsför designade, prefabricerade småhus för den svenska och åländska marknaden. Genom Anebyhusgruppen Contracting AB bedrivs projektutveckling. I Anebyhusgruppen Volymhus AB produceras volymhus. Antalet anställda är omkring 300. Anebyhusgruppen ingår i Active Invest-koncernen, som har sitt säte i Stockholm.

Peter Bosson, VD i koncernbolagen inom Anebyhusgruppen, lämnar sin operativa roll som VD för att istället arbeta med affärsutveckling utifrån en styrelseroll i Anebyhusgruppens styrelse.

Läs vidare »

Anebyhusgruppen skriver avtal med Ikano Bostad

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 09:42 CEST

Anebyhusgruppen har tecknat avtal med Ikano Bostad avseende leverans och byggnation av Ikanos nya småhuskoncept. – Vi är väldigt glada och stolta över att få vara en del av Ikanos satsning på småhus, säger Christian Brännström, operativ chef för Anebyhusgruppen Contracting.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Marknadskommunikatör
  • Marknad och kommunikation
  • eleainlo.ilevazmrsnusostn@vbanhxebquyhlmuslggrlvupsapehzn.pusetn
  • 0733125234
  • 0733125234

Om Anebyhusgruppen

Anebyhusgruppen AB – Ett gediget husföretag

Anebyhusgruppen AB, med varumärkena Anebyhus, Ekeforshus, Kungshus och Ekonomen har huvudkontor i Åseda och Jönköping samt produktionsanläggningar i Åseda och Klöverfors – och är en av Sveriges äldsta trähustillverkare. Anebyhusgruppen producerar och marknadsför genomtänkta, prefabricerade styckehus, grupphus och volymhus för den svenska och åländska marknaden.

Erfarna och skickliga
Sedan vi började bygga hus i mitten av 1900-talet så har vi som husföretag arbetat för att alla ska ha möjlighet att bygga sitt unika hus. Vår långa erfarenhet har varit till stor hjälp för att kunna ta fram villaskaparmetoden som gör det enklare och billigare att göra ändringar.

Ingår i en stor koncern
Anebyhusgruppen AB är ett husföretag som ingår i träförädlingskoncernen Surewood Industries AB, tillsammans med Spaljisten AB och KG-List AB.

Adress

  • Anebyhusgruppen
  • Järnvägsgatan 12
  • 364 21 Åseda
  • Sverige