Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Anebyhusgruppens koncern-VD övergår i styrelseroll

Peter Bosson, VD i koncernbolagen inom Anebyhusgruppen, lämnar sin operativa roll som VD för att istället arbeta med affärsutveckling utifrån en styrelseroll i Anebyhusgruppens styrelse.

Peter Bosson har, under de senaste nio åren, varit verksam som VD för Anebyhusgruppen AB och dess dotterbolag. Bosson kommer framöver att arbeta med affärsutveckling i styrelsen i Anebyhusgruppen och lämnar därmed det operativa ansvaret som VD för bolaget till Niklas Lundin.
Tanken är att Niklas, i rollen som tf VD, skall hjälpa Anebyhusgruppen slutföra det förändringsprogram som bolaget påbörjade under förra året fram till dess att en ny permanent VD är på plats senare i år. Förändringen sker den 28 maj 2018.

- Mitt uppdrag som VD har varit att bidra till tillväxt och utveckla koncernens verksamhet som självständigt bolag. Under resan har vi haft en tillväxt om 550 %, byggt upp entreprenadverksamhet och etablerat oss som Volymhusleverantör till Skanska, BoKlok. Jag ser att jag kommer att kunna bidra till verksamhetens utveckling i en mer strategisk roll och lämnar därmed över det operativa ansvaret för att kunna fokusera på affärsutveckling och koncernens fortsatta strategi, säger Peter Bosson.

- Peter Bosson har varit en stor tillgång för Anebyhusgruppen och verksamheten har under Peters ledning vuxit till ett bolag i miljardklassen. Peters erfarenhet, strategiska tänkande och drivkraft kommer att stärka styrelsen i Anebyhusgruppen och det är med stor glädje vi meddelar att Peters nya roll blir som arbetande styrelseledamot, säger Johan Enocson, styrelseordförande och ägare.

Niklas Lundin tillträder som tf VD i Anebyhusgruppen i samband med Peters övergång till styrelsen. Niklas Lundin arbetar sedan 2015 som VD i Spaljisten AB vilket också ingår i Active Invest-koncernen. Spaljisten är ett tillverkande bolag med en omsättning om ca 550 Mkr 2017 och har IKEA som största kund. Niklas har mångårig erfarenhet som VD från flera industri- och tjänsteföretag samt är van att driva förändrings- och effektiviseringsarbete.

- Jag är övertygad om att Niklas kommer att bidra till Anebyhusgruppens utveckling fram tills dess en permanent VD har hunnit tillträda, säger Johan Enocson vidare.

För ytterligare information:

Johan Enocsson, 070-605 80 43
E-post: johan.enocson@activeinvest.se

Niklas Lundin, 070-262 98 40
E-post: niklas.lundin@anebyhusgruppen.se

Ämnen


Anebyhusgruppen AB, med varumärkena Anebyhus, Ekeforshus och Kungshus, med huvudkontor i Åseda och en filial i Aneby samt produktionsanläggningar i Åseda, Ruda och Klöverfors, är en av Sveriges äldsta trähustillverkare. Företaget producerar och marknadsför designade, prefabricerade småhus för den svenska och åländska marknaden. Genom Anebyhusgruppen Contracting AB bedrivs projektutveckling. I Anebyhusgruppen Volymhus AB produceras volymhus. Antalet anställda är omkring 300. Anebyhusgruppen ingår i Active Invest-koncernen, som har sitt säte i Stockholm.

Presskontakt

Fredrik Anheim

Fredrik Anheim

Presskontakt VD 076-771 24 01

Anebyhusgruppen AB – Ett gediget husföretag

Anebyhusgruppen AB har huvudkontor i Åseda samt produktionsanläggningar i Åseda och Klöverfors och är en av Sveriges äldsta trähustillverkare. Anebyhusgruppen producerar och marknadsför genomtänkta, prefabricerade styckehus, grupphus och volymhus för den svenska och åländska marknaden.

Anebyhusgruppen AB är ett husföretag som ingår i träförädlingskoncernen Surewood Industries AB, tillsammans med Spaljisten AB och KG-List AB.

Anebyhusgruppen
Järnvägsgatan 12
364 21 Åseda
Sverige