Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Altia har tagit reda på koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka – förpackningen och kornodlingen har störst klimatpåverkan

Altia har låtit ta reda på koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka och det visade sig att merparten av koldioxidutsläppen under Koskenkorva Vodkas livscykel härstammar från produktens förpackning samt odlingen av råvaran korn. Det cirkulärekonomiska destilleriets andel av koldioxidavtrycket är relativt liten.

Koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka som säljs i glasflaska är 2,19 kg CO2e/liter och från den som säljs i återvinningsbar PET-flaska 1,60 kg CO2e/liter. Om utsläppen ställs i proportion till exempelvis bilkörning, som är ett vanligt jämförelseobjekt, motsvarar 2,19 kg CO2e en 14 kilometer lång körsträcka med personbil och 1,60 kg CO2e en drygt 10 kilometer lång körsträcka.

Förpackningsmaterialet har stor inverkan på koldioxidavtrycket

Förpackningsmaterialet har stor inverkan på produktens koldioxidavtryck. Koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka som säljs i återvinningsbar PET-flaska är cirka 27 procent mindre än från den som säljs i glasflaska. Förpackningens andel av hela produktens koldioxidavtryck är 43 procent för glasflaskan och 24 procent för PET-flaskan. Odlingen av korn, som används som råvara, är den andra faktorn som ger upphov till störst koldioxidutsläpp. Kornets andel av Koskenkorva Vodkans totala koldioxidavtryck är 40 procent för glasflaskan och 54 procent för PET-flaskan.

– Beräkningen av koldioxidavtrycket ger oss viktig information som hjälper oss att vidareutveckla vårt miljöarbete. Vi förväntade oss att förpackningens andel av utsläppen skulle vara stor, och vi kommer nu att lägga stort fokus på att minska koldioxidavtrycket från dryckesförpackningarna, säger Hannamari Koivula, Hållbarhetschef på Altia.

– Vi anade också att kornodlingens andel skulle vara stor, och för att minska den deltar vi i forskningsprojektet Carbon Action. Där undersöks hur kolbindningen i marken skulle kunna ökas genom mer effektiva odlingsmetoder och därigenom motverka klimatförändringarna, säger Koivula.

Destilleriet i Koskenkorva står för en relativt liten andel av koldioxidavtrycket

Det energieffektiva destilleriet i Koskenkorva står för en relativt liten andel (10–14 %) av det totala koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka. Genom att öka andelen förnybart bränsle har destilleriets miljöpåverkan minskat. Destilleriet har ett eget biokraftverk som utnyttjar kornskal som bränsle och producerar ångenergi för destilleriets behov. Koldioxidutsläppen från destilleriet har halverats sedan biokraftverket driftsattes i slutet av 2014.

Tack vare biokraftverket har användningen av biobränslen i energiproduktionen på destilleriet ökat från 24 procent (år 2014) till cirka 60 procent (år 2018), vilket har minskat koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka i glasflaska med 5 procent och i PET-flaska med 7 procent. Tack vare Koskenkorva-destilleriets biobaserade och cirkulära ekonomi, fick Altia det internationella priset Green Company of the Year inom dryckesbranschen i fjol.

Återvunnet material och lättare förpackning kan minska miljöpåverkan

Altia håller för närvarande på att skapa en ny långsiktig hållbarhetsplan, där ett centralt mål är att minska miljöpåverkan av dryckesförpackningarna.

– Vi vill minska koldioxidavtrycket från förpackningarna och beräkningen av koldioxidavtrycket ger oss viktig information i detta utvecklingsarbete. Om vi till exempel kan öka andelen återvunnet i glas i glasflaskorna minskar koldioxidavtrycket. Inom vissa produkter, till exempel Blossa Glögg, har vi redan lyckats minska glasflaskans vikt avsevärt, och detta kommer vi att eftersträva även med andra produkter framöver, säger Koivula.

Numera mäts utsläppen under produktens hela livscykel

Med koldioxidavtryck avses hur mycket koldioxidutsläpp som uppstår under en produkts livscykel. Koskenkorva Vodka är den första produkten som Altia har låtit räkna ut koldioxidavtrycket för. Koldioxidavtrycket räknades ut som en del av en mer omfattande livscykelanalys där man granskade miljöpåverkan av produkten under dess väg från kornåkern till Alkos hyllor. I kalkylen beaktades även den slutliga återvinningen av produktförpackningen. Altias mål är att räkna ut koldioxidavtrycket även från andra produkter inom en snar framtid.

– Medan man förr främst fokuserade på utsläppen från produktionen tittar man numera på utsläppen under produktens hela livscykel. Vi har sedan länge mätt koldioxidutsläppen från våra fabriker och nu vill vi börja med kalkyler även på produktnivå. Vi vill minska koldioxidutsläppen såväl från våra fabriker som under produkternas hela livscykel. För att kunna göra det måste vi veta exakt var utsläppen uppstår, säger Koivula.

I tabellen nedan visas hur olika faktorer påverkar koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka (40 % vol):

Koskenkorva Vodka glasflaska Koskenkorva Vodka PET-flaska
utsläpp, kg CO2e/liter %-andel av de totala utsläppen utsläpp, kg CO2e/liter %-andel av de totala utsläppen
Förpackning 0,931 43 % 0,386 24 %
Odling av korn 0,866 40 % 0,866 54 %
Destilleriet i Koskenkorva 0,219 10 % 0,219 14 %
Fabriken i Rajamäki 0,039 2 % 0,039 2 %
Transporter 0,049 2 % 0,049 3 %
Övriga råvaror 0,026 1 % 0,026 2 %
Distribution till Alko 0,001 0 % 0,000 0 %
Återvinning av förpackning 0,056 3 % 0,004 0 %

Livscykelanalysen och beräkningen av koldioxidavtrycket för Koskenkorva Vodka genomfördes av Gaia Consulting Oy på uppdrag av Altia.

För mer information, vänligen kontakta: 
Hannamari Koivula, Hållbarhetschef på Altia
+358 40 581 99 21
hannamari.koivula@altiagroup.com

Bilaga:
Sammandrag av beräkningen av koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka (på engelska)

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


På folk o folk har vi samlat alla produkter från tre bolag - Altia Sweden, Bibendum och Philipson Söderberg. Tillsammans kan vi erbjuda ett av Sveriges största dryckesutbud med både välkända varumärken och spännande nyheter.

Kontakter

Tove Wredler Wennström

Tove Wredler Wennström

Presskontakt Content Manager folk o folk +46 (0) 70 289 08 42

folk o folk

Anora Group är ett ledande företag inom vin- och sprit i Norden och en global föregångare inom hållbarhet. Deras marknadsledande portfölj består av egna ikoniska nordiska varumärken samt ett brett utbud av internationella vin- och spritvarumärken. Anora Group exporterar till över 30 marknader globalt. Företaget inkluderar även Anora industry- och logistikföretaget Vectura. År 2020 var Anoras sammanlagda nettoomsättning 6,4 miljarder kronor och företaget sysselsätter cirka 1100 anställda. Anora Groups aktier är noterade på Nasdaq Helsinki och Euronext Oslo.

www.anora.com

Anora Sweden

Sandhamnsgatan 63
115 28 Stockholm
Sweden