Pressmeddelande -

Anders Tormod blir ny VD i Anoto Group

Anders Tormod har utsetts till VD i Anoto Group AB. Han efterträder Örjan Johansson som kvarstår i bolaget med ansvar för strategisk affärsutveckling. Förändringen är en del av en omstrukturering av Anoto som syftar till en mer effektiv och tydlig organisation. Anders Tormod har varit medlem i Anotos ledningsgrupp sedan 2000 och har sedan 2003 innehaft rollen som Chief Operating Officer (COO) med ansvar för bland annat utvecklings-, sälj- och marknadsorganisationerna. Anoto har passerat ett antal viktiga faser såsom teknisk grundutveckling, produktuppbyggnad, uppbyggnad av avtalsmodeller, uppbyggnad och expansion av partnernätverket. Anoto måste nu öka fokus på att leverera produkter, tjänster och nya innovationer till partners med krav på operationell skicklighet och erfarenhet. Anders Tormod har nära 20 års erfarenhet från olika befattningar inom teknologibolag med fokus på försäljning och licensiering till större partners. Anders var tidigare VD för Mentor Graphics, Norra Europa och hade innan dess olika ledande befattningar inom Motorola Semiconductor’s Europa organisation. Örjan tillträdde som VD 2003 efter att tidigare haft rollen som arbetande styrelseordförande för Anoto Group. Örjan Johansson har till stor del fokuserat på investerarkontakter, presskontakter samt på att expandera Anotos partnernätverk. I sin nya roll kommer Örjan att fokusera ännu mer på tyngre och strategiska kontakter. Målet är att ytterligare stärka och expandera Anotos partnernätverk genom att addera nya världsledande bolag. ”Efter att ha jobbat heltid med Anoto i nära fem år har jag kommit till slutsatsen att jag vill fokusera min tid på strategiska diskussioner med några av Anotos nyckelkunder samt på att knyta upp ytterligare globala företag som partners,” säger Örjan Johansson, Executive Vice President, Business Development. ”Eftersom Anders Tormod hela tiden har haft en operationell och exekutiv profil blir bytet logiskt. Anoto får härigenom ett starkare och tydligare management. Detta är ett naturligt steg när Anoto fokuserar alltmer på att genomföra och att utveckla relationen till befintliga och nya kunder till Anoto”, säger Christer Fåhraeus, styrelseordförande i Anoto Group AB. Bild: http://www.anotogroup.com/navigate.asp?PageID=59 För mer information kontakta: Christer Fåhraeus Charlotte Laveson Styrelseordförande Information Anoto Group AB Anoto Group AB +46 733 45 12 05 +46 733 478620 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hongkong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och Logitech International S/A. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com

Ämnen

  • Arbetsliv