Pressmeddelande -

Anoto förvärvar 51 procent av Destiny Wireless

Lund, 25 juli, 2011 - Anoto har idag slutit ett avtal om att förvärva 51 procent av aktierna i det brittiska bolaget Destiny Wireless Ltd. Bolaget, som har 28 medarbetare och omsätter cirka 5 miljoner pund, utvecklar och marknadsför lösningar för mobil datainsamling baserade på Anotos unika digitala pennteknologi.

Förvärvet är i enlighet med Anotos ambitioner att säkra en effektiv värdekedja för mobil datainsamling inom en rad områden, bland annat hälsosektorn där Destiny är starka. Anotos tydliga strategi är att bli mer marknads- och kundfokuserat.

Destiny är en av Anotos mest framgångsrika partners vad gäller utveckling av applikationer för mobil datainsamling inom B2B. Bolaget levererar mer än 600 lösningar till 250 aktiva kunder som för närvarande, varje månad, processar 500 000 digitala formulär.

Anotos VD Torgny Hellström säger i en kommentar: ”Förvärvet av Destiny tar oss närmare marknaden vilket kommer att öka förståelsen för våra kunder och deras behov. Detta kommer att ha en positiv inverkan på vårt resultat.”

Utvecklingen av digitala plattformar för mobil datainsamling baserade på Anotos teknologi görs för närvarande av ett antal mindre, ofta lokala, plattformsleverantörer. Med förvärvet får Anoto stora möjligheter att bättre utnyttja existerande plattformar och andra effektiviseringsåtgärder. Det kommer att ge skalfördelar som kommer att gynna alla parter.

Torgny Hellström fortsätter: ”Anotos nya strategi kommer att ge oss utmärkta förutsättningar för tillväxt, vilket är nödvändigt för ett bolag som vårt där en stor del av ökade intäkter kommer resultatet till del.”

Edward Belgeonne, VD och grundare av Destiny säger i sin kommentar: "Vårt avtal med Anoto innebär att vi blir en del av en större organisation än i dag. Det ger oss möjligheter att expandera och utvecklas i en rad sektorer.”

Destiny, som Anoto med omedelbar verkan kommer att ta ansvar för, skall drivas som en helt separat enhet, men konsolideras i Anotos räkenskaper.

Köpeskillingen som uppgår till 1,5 miljoner GBP för de 51 procenten kommer, i samband med att förvärvet avslutas, att betalas med en kombination av kontanter och aktier. Anoto kommer att köpa nyemitterade aktier i Destiny Wireless Ltd. till ett värde av 1 miljon GBP. Ersättningen för dessa aktier består av 500 000 GBP i kontanter tillsammans med ett skuldebrev på 500 000 GBP. Samtidigt kommer Anoto att köpa Destiny-aktier från befintliga ägare till ett värde av 500 000 GBP där betalningen sker med nyemitterade Anoto-aktier. Detta görs i enlighet med det mandat att emittera nya aktier som styrelsen fick på 2011 års bolagsstämma. Aktiedelen av köpeskillingen bestäms på basis av det viktade medelvärdet för Anoto-aktien under perioden mellan avtalets ingående och transaktionsdagen. Vid dagens aktiekurs motsvarar aktiedelen av köpeskillingen 1,5 miljoner aktier vilket ger en utspädning på 1,2%.

Anoto har också förvärvat en option på att köpa resterande 49% av aktierna i Destiny Wireless år 2014 till ett värde motsvarande det högsta av 12 gånger vinsten före skatt eller 1,2 gånger omsättningen.

Förvärvet förutsätter att Destiny Wireless Ltd. stämma godkänner förvärvet.

 

 Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juli 2011 kl. 08:30.

 

För mer information kontakta:

 

Torgny Hellström, VD

Anoto Group AB

Tel +46(0)733 45 13 00

 

Anoto Group AB
Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 80 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

 

destiny®
destiny® är ett registrerat varumärke för Destiny Wireless Ltd, en ledande leverantör av mobila lösningar till företagsmarknaden. destiny® är en sju Anoto Platinum Partners i världen. destiny® äger IP-rättigheterna till Logitechs io2 digitala penna, vilket gör företaget till en av två digitala penntillverkare i världen. destiny® gör det möjligt för organisationer med mobil arbetskraft att få snabb avkastning med hjälp av högteknologi till låg kostnad, med liten eller ingen träning eller förändring av arbetsmetoder. destinys digitala pennlösningar är baserade på Anotos digitala pennteknologi. Lösningarna ersätter förseningar i pappersarbete och dyra resor tillbaka till kontoret genom att enkelt och energieffektivt samla in korrekta och tillförlitliga uppgifter från fältet och sända dem tillbaka till basen på några sekunder. destinys tjänster omfattar digitala pennor, digitaliserade blanketter, mobila enheter och webb-baserade verktyg för effektiv insamling och hantering av data från fältet, resurshantering, intelligent schemaläggning och spårning av tillgångar. För mer information:
www.destinyplc.com

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västra Götaland