Pressmeddelande -

Anoto Group AB: Amerikanska försvarsmakten testar Anoto funktionalitet för insamling av data i fält

Anotos partner Natural Interaction Systems har tilldelats ett kontrakt värt 3 miljoner USD (22 MSEK) av U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Inom ramen för kontraktet kommer Natural Interaction Systems att forska i, utveckla och integrera Anotos teknologi för digital penna och papper i militära kommando- och kontrollsystem samt utveckla sådana koncept som stöder användningen av denna teknologi. Med hjälp av digital penna och papper kan handritade kartor samt rapporter och formulär skrivna för hand fångas upp och överföras till digital form för att sedan matas in i avancerade C4ISR stridsfältssystem (C4ISR = Command, Control, Communication, Computer, Information, Surveillance and Reconnaissance). Soldater utrustade med denna teknologiska plattform kan rita skisser, göra anteckningar eller rita in symboler på kartan så som de alltid har gjort. Skillnaden nu är ett system som digitaliserar all information och skickar fram den till kommandoplatsen och högre avdelnings huvudkvarter, samtidig som det sparar in tid. På samma sätt kan befäl i fält kommunicera, utveckla eller ändra sina planer och order med ett pennstreck. Anoto teknologin ger möjlighet att omedelbart visualisera stabernas planer och intentioner genom anteckningar och handritade symboler på digitala kartor. Detta system reducerar även den tid som läggs på informationsutbyte och debriefings efter avslutade uppdrag. "Människor omgivna av datorer använder fortfarande papper. Generaler antecknar på papperskartor och flygledare använder papper. Det finns en anledning. Människor arbetar inte tillsammans på en PDA. Papper är ett säkert alternativ” säger Phil Cohen, VD för Natural Interaction Systems. “Här testar vi Anoto funktionaliteten i den tuffaste miljö man kan tänka sig och i situationer där informationens pålitlighet kan rädda liv. Detta är bevis för hur och stabil vår teknologi är. Vi har pilotprojekt även i andra länder, där pennan används för att rädda liv i krissituationer i områden som saknar infrastruktur”, säger Ebba Åsly Fåhraeus, Executive Vice President Sales and Marketing på Anoto AB. För ytterligare information: Örjan Johansson, VD Anoto Group AB +46 733 45 12 08 Ebba Åsly Fåhraeus, EVP Sales and Marketing Anoto Group AB +46 733 45 12 28 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com Natural Interaction Systems (NIS) pursues activities from applied research to product development, specializing in rugged, advanced, intelligent man-machine interface products for mission critical and mobile work settings, enabled by the combination of powerful, natural, multimodal human capabilities (e.g., voice, sketch, and gesture). http://www.naturalinteraction.com/

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.